Povinnosti firem podle ustanovení zákona č. 79/2015 Sb o odpadech a prováděcí předpisy

  • 18.04.2016 - 18.04.2016 | Trenčín | Slovensko
Hlavní cíl semináře: poskytnout účastníkům praktické informace o aktuálním stavu platné právní úpravy v oblasti odpadů a obalů, připomenout požadavky kladené jednotlivými předpisy na firmu a ukázat, jak se s těmito požadavky vypořádat, aby předešli možným sankcím ze strany kontrolních orgánů a státní správy za jejich neplnění.

Cieľová skupina: právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelia, ktorí produkujú odpady pri svojej činnosti, ktorí nakladajú s odpadmi, alebo ktorí sú výrobcami a dovozcami vyhradených výrobkov.

POZVÁNKA

Kontakt:

Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník