PPSYS s.r.o. dodává revoluční systém IonWash pro čistění komponentů

 • 29.11.2018
 • Výrobky z plastů a gumy podle průmyslu
PPSYS s.r.o. dodává revoluční systém IonWash pro čistění komponentů

Na základě poptávky po rychlém a důsledném čištění 3D výrobků a komponentů firma Meech Static Eliminators vyvinula systém IonWash - extrémně účinný a všestranný systém na čištění komponentů.

Výhradním zástupcem společnosti Meech na Slovensku je společnost PPSYS s.r.o. Společnost Meech má ústředí a technologické centrum ve Velké Británii. Jejich distribuční síť pokrývá 50 zemí, kde jejich provoz zajišťují důkladně proškoleni a pečlivě vybraní distributoři.

Kvůli komplexnosti 3D komponentů byly ionizace a následné ruční čištění časově náročné a s nejistým výsledkem. Náš tým vývojářů vytvořil IonWash jako konečné řešení problémů s odstraňováním kontaminace z 3D výrobků. Při vývoji systému IonWash se dbalo jako na záměr systému, tak i na jeho uživatelskou přívětivost. Systém v sobě zahrnuje vysoce výkonnou ionizaci, ofukovací a odsávací vzduchové proudění, které v souladu s vysokými bezpečnostními standardy, zaručí spolehlivé a vysoce účinné čištění.

Čištění 3D komponentů

Dříve se 3D komponenty v zásadě čistily ručně pomocí ionizační vzduchové pistole či pomocí jednotky na stlačený vzduch, ovládané nožním pedálem. Tyto čistící procedury jsou zcela závislé pozornosti obsluhy, což vedlo k nestálosti v kvalitě čištění.

PPSYS s.r.o.  
  

Výhody systému IonWash

Opakovatelné, kvalitní čištění: Systém IonWash poskytuje důsledný přístup k čištění: všechny komponenty jsou čištěny stejným způsobem po všechny čistící cykly.

Vysoká kvalita provedení: Společně s vývojem výrobních postupů rostly i požadavky zákazníků na kvalitu. Dodavatelé se nyní snaží nějakým způsobem odlišit od konkurence. Díky vynikajícímu výkonu systému IonWash je více nežádoucích částic odstraněno z povrchu komponentu, což ve výsledku znamená významné zlepšení kvality konečného výrobku.

Efektivní a časově úsporný: IonWash pracuje v optimalizovaném časovém cyklu během kterého jsou všechny komponenty důkladně očištěny.

Nižší zmetkovitost: Důkladné čištění komponentů systémem IonWash zaručí znatelně nižší zmetkovitost.

Rychlá návratnost investice: Současní uživatelé systému IonWash hlásí návratnost investice v horizontu 4 měsíců. V kombinaci se sníženou zmetkovitostí a přesčasy se IonWash stává velmi cenným aktivem.

Na míru: Systém čištění IonWash může být přizpůsoben tak,aby bylo možné ho jednoduše začlenit do specifické aplikace vašeho výrobního procesu.

Jak IonWash funguje

Jedinečný čistící výkon systému IonWash je výsledkem čtyř stěžejních procesů:
- Účinná ionizace eliminuje statický náboj na komponentech, a tím uvolní kontaminanty.
- Vzduchové trysky vedou vysoce stlačený vzduch namířený proti povrchu komponentu, čímž odstraňují kontaminaci.
- Podtlak následně odsaje kontamici do podtlakové komory/filtračního média.
- IonWash poskytuje okamžité přepínání mezi vysokotlakým ofukem a odsáváním, čímž snižuje čas potřebný k čištění.
- Díky inteligentním systémům může být veškerá ionizace a vzduchové proudění monitorováno. Pokud se objeví nějaký problém, systém na něj upozorní obsluhu. To zajistí včasný zásah údržby a IonWash tak bude moci pracovat na maximum.

Zásadní konstrukční charakteristiky

Náš tým vývojářů definoval 4 zásadní faktory, které jsou potřeba aby byl účinek čištění maximální:
1. Umožnit, aby byl ionizovaný vzduch nasměrován na více povrchů čištěného produktu současně.
2. Poskytnout velký objem vzduchouvého proudění.
3. Zajistit neustálou neutralizaci statického náboje.
4. Zajistit extrakci a zachycení kontaminace.

PPSYS s.r.o. 
  

Konstrukce trysek

Meech vyvinul revoluční vícesměrové ionizační trysky, které jsou základem systému IonWash. Směr trysky může být nastaven v rozsahu 55°, aby se mohl přizpůsobit tvaru čištěného komponentu.

Nástavce vzduchových trysek

Vzduchové trysky systému IonWash jsou standardně dodávány s kulovitými koncovkami. Řada nástavců umožňuje upravit proud vzduchu podle potřeby tak, aby se dosáhlo maximálního čistícího efektu. Nástavce jsou obzvlášť užitečné, pokud je třeba očistit komplexnější komponenty a zároveň je nutné pokrýt celý povrch tohto trojrozměrného komponentu.

Optimalizované umístění trysek

IonWash poskytue až 60 různých možností umístění trysek. Díky tomu je zajištěno, že až 20 trysek může být odborně umístěno tak, aby byly maximální efektivní a pokryly všechny povrchy trojrozměrných komponentů.

PPSYS s.r.o. 
  

Eliminace statického náboje

Statický náboj bude s největší pravděpodobností přítomen na komponentech. Dokud není statický náboj neutralizován, bude se kontaminace pravděpodobně držet na povrchu komponentu. Aby se dosáhlo maximální kvality čištění musí být odstranění statické náboje součástí čištění.

Systém IonWash používá účinnou DC ionizaci Meech, která eliminuje statický náboj.Výkon ionizace byl testován pomocí standardního průmyslového testu měření rychlosti rozpadu: měří se čas, za který ionizační tryska sníží hladinu statického náboje z 5000 na 500 voltů.

Níže uvedený graf znázorňuje závislost rychlosti rozpadu v různých vzdálenostech ústí trysky od povrchu komponentu při různých hodnotách tlaku.

PPSYS s.r.o. 
  

Systém vzduchových proudů IonWash

Během čístícího cyklu využívá systém IonWash uzavřeného vzduchového okruhu. Celý objem vyfukovaného vzduchu, vyslaného směrem k povrchu komponentu, je extrahován společně i s kontaminanty. Následně dojde k dvoustupňové vysoce kvalitní filtraci, než bude vzduchu opět použit k čištění v komoře systému IonWash.

Pokročilá filtrace

IonWash má vysokou úroveň standardní filtrace, který sestává z kapsového filtru řady F8 s 2,0m2 povrchem a účinností 90-95% při 0,4 mikronu nebo 100% při 1 mikronu. V kombinaci s HEPA filtrem řady H14 s povrchem 7,5 m2 a účinností 99.997% při 0,3 mikronu. Úroveň filtrace může být vylepšena výměnou HEPA filtru za U15 ULPA filtr s účinností 99,995% při 0,12 mikronu.

Velký objem ionizovaného vzduchu

Součástí systému IonWash je také jednotka Meech Air Handling Unit (AHU). Optimálního čištění je dosaženo při velkém objemu ionizovaného vzduchu vypouštěného pod nízkým tlakem na povrch komponentu. Velký objem ionizovaného vzduchu uvolní kontaminanty, které jsou vzduchovými proudy zaneseny do filtru. Maximální objem vypouštěného vzduchu je 2200m3/hod při 1kPa.

IonWash čistící komory:

Čistící komory IonWash jsou ve standardu nabízeny v následujících rozměrech:
1. 710 x 710 x 330 mm (šířka x hloubka x výška)
2. 950 x 710 x 330 mm (šířka x hloubka x výška)

Vkládání dílců do čistící komory možné z jednu či dvou strany. To umožňuje montáž jednoho systému na jednu linku, popř. montáž do centrální pozice mezi dvě linky, kde jej mohou používat dva pracovníci. Pokud by se vaše produkty nevešly do standardních komor, Meech vyrobí komoru podle vašich potřeb.

IonWash: Design na zakázku a servis

Vzhledem k rozdílným potřebám zákazníků a průmyslových odvětví se požadavky na IonWash liší. Z toho důvodu vám s radostí nabízíme pokročilý servis a podporu, která začíná u designu podle vašich potřeb, pokračuje přes konstrukci až po samotnou doddávku.


 • autor:
 • PPSYS s.r.o.
 • PPSYS s. r. o.

  PPSYS s. r. o.

  Řešení pro měření, odstraňování a kontrolu generování statické elektřiny ve výrobním procesu. Systémy strojového vidění, řídicí systémy, senzory.

  • www.ppsys.sk
  • Jazvečia 7, Košice - mestská časť Ťahanovce


Mohlo by vás také zajímat