• Úvod
  • Aktuality
  • Prodej vstřikolisů v ČR a SR v roku 2014 zaznamenal nárůst

Prodej vstřikolisů v ČR a SR v roku 2014 zaznamenal nárůst

  • 27.04.2015

V těchto dnech ukončil PlasticPortal.eu® průzkum prodeje vstřikolisů na území České a Slovenské republiky za rok 2014. Do průzkumu bylo letos osloveno 21 společností s žádostí o poskytnutí údajů o prodejích. Zastoupení dvou oslovených značek vstřikolisů své údaje neposkytli.

Z výsledkov tohto prieskumu vyplýva, že na území Českej a Slovenskej republiky bolo v roku 2014 predaných celkom 523 vstrekolisov. Po zohľadnení odhadovaného predaja vstrekolisov spoločnosťami, ktoré neboli zahrnuté v prieskume, je odhadovaný počet predaných vstrekolisov ešte vyšší o cca 15%.

Medziročný predaj vzrástol o viac ako 21%. Nárast predaja vstrekolisov za rok 2014 ako aj zvýšenie predaja surovín poukazuje na dobrú kondíciu priemyslu v oboch krajinách, ktorého ťahúnmi sú tradične automobilový a elektrotechnický priemysel.

Z prieskumu ešte vyplýva, že predaj použitých vstrekolisov z roka na rok klesá. Najmarkantnejšie sa to prejavuje vo vyšších tonážach.

Podrobnejšie výsledky prieskumu o predajoch v členení podľa uzatváracej sily, ako i v členení na nové a použité vstrekolisy, tiež v členení podľa pôvodu výroby vstrekolisov, boli poskytnuté len spoločnostiam, ktoré sa prieskumu zúčastnili.

Tento prieskum bol realizovaný už po štvrtýkrát s cieľom monitorovať stav a vývoj modernizácie technologického parku spracovateľov plastov. PlasticPortal.eu® plánuje uskutočňovať tieto prieskumy každoročne.

Ďakujeme všetkým zúčastneným spoločnostiam za spoluprácu.

  • autor:
  • red.