Projektový mítink AUTOCLUSTERS

Projektový mítink AUTOCLUSTERS

Členové týmu projektu AUTOCLUSTERS se v závěru loňského roku zúčastnili 5. setkání projektových partnerů, zaměřeného na vytvoření a budování první kooperativní a inovativní sítě pro automobilový průmysl v regionu Jihovýchodní Evropy.

Na podujatí, ktoré zorganizovala Technická univerzita „Gheorghe Asachi“ v Iasi v Rumunsku sa okrem slovenských zástupcov zúčastnili aj predstavitelia organizácií z Talianska, Maďarska, Bulharska, Chorvátska, Srbska, Slovinska a Rumunska.
Počas stretnutia boli prezentované doterajšie výsledky projektu, súčasný stav riešených úloh a plány na rok 2011. Na stretnutí členovia nášho tímu predstavili tzv. „small innovative pilot project“, ktorý je riešený v rámci pracovného balíka WP6 v projekte AUTOCLUSTERS. Uvedený „small project“ (alebo subprojekt) je zameraný na analýzu infraštruktúry pre elektrické vozidlá v regióne Juhovýchodnej Európy s cieľom zmapovať a identifikovať doterajší potenciál krajín/regiónov projektových partnerov z hľadiska technickej a fyzickej infraštruktúry pre elektrické vozidlá a z hľadiska výskumno-vývojovej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.

Úlohou subprojektu je pripraviť odporúčania a podklady na budovanie a vývoj infraštruktúry pre elektrické vozidlá na regionálnej alebo národnej úrovni krajín jednotlivých projektových partnerov. Ďalšou myšlienkou projektu je vytvárať kooperáciu s krajinami západnej Európy, čím sa umožní rozvoj výskumno-vývojových a inovačných kapacít, a zároveň sa zvýši povedomie u spotrebiteľov o dôležitosti ekologických automobilov. Vladimír Švač v tejto súvislosti uviedol, že subprojekt vytvára základné predpoklady a inšpirácie pre ďalšie projektové iniciatívy trnavského automobilového klastra, najmä v 7. rámcovom programe EU.

A1 
  

Automobilový klaster – západné Slovensko so sídlom v Trnave je lídrom celého medzinárodného projektu, ktorého jednou z hlavných myšlienok je vytvárať prepojenia a úzku spoluprácu (networking) so zahraničnými partnermi v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v automobilovom priemysle s dôrazom na rozvoj a budovanie inovačných kapacít.

S1E1 
  

Viac o projekte AUTOCLUSTERS nájdete na webovej stránke projektu: www.autoclusters.eu

 • autor:
 • www.autoklaster.sk


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník