Proškolení k normě ISO 14001: 2015

  • 19.11.2015 - 19.11.2015 | Nitra | Slovensko
VÚSAPL zve na školení.

Miesto konania:
VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05 Nitra 5

Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel: 037/6501 152
Fax: 037/6513 495
www.vusapl.sk