• Úvod
 • Odborné články
 • Průměrná mzda v autoprůmyslu překročila 33 000 Kč, zvýšil se i počet pracovníků ve firmách

Průměrná mzda v autoprůmyslu překročila 33 000 Kč, zvýšil se i počet pracovníků ve firmách

Průměrná mzda v autoprůmyslu překročila 33 000 Kč, zvýšil se i počet pracovníků ve firmách

Průměrná mzda 117 382 osob, zaměstnaných ve firmách AutoSAP k 30. 6. 2015, dosáhla za 1. pololetí 2015 hodnoty 33 209 Kč, což je o 28,7 % více než činí celorepublikový průměr za 1. pololetí roku 2015 zveřejněný Českým statistickým úřadem.

V porovnání se stejným obdobím roku 2014 se průměrná mzda ve firmách AutoSAP zvýšila o 3,15 %, to je o 1 014 Kč.

Průměrná mzda v kategorii „dělnických profesí“ (celkem za 84 593 zaměstnanců) dosáhla v pololetí 2015 hodnoty 27 405 Kč, což je o 5,7 % více než průměrná mzda vykázaná za celou Českou republiku (Ø ČR za 1. pololetí 2015 = 25 810 Kč). Oproti stejnému období roku 2014 vzrostla průměrná mzda v dělnických profesích o 3,93 %.

Rovněž tak ve většině krajů přesahují mzdy ve firmách AutoSAP regionální průměr. Výjimkou je pouze Praha a Jihomoravský kraj.

Počet pracovníků ve firmách AutoSAP v pololetí roku 2015 činil 117 382 osob, což je o 4 153 osob (o 3,67 %) více než k 30. 6. roku 2014. U výrobců vozidel (celkem 13 firem) se počet pracovníků oproti pololetí roku 2014 zvýšil o 2,30 % (o 773 osob) a u dodavatelů (103 firem) činil nárůst 4,24 % (+ 3 163 osob). Nárůst byl podchycen i u tzv. účelových organizací (32 subjektů z oblasti výzkumu, vývoje a služeb pro automobilový průmysl), kde se počet zaměstnanců zvýšil o 4,39 % (to je o 217 osob).


Ve firmách AutoSAP je zaměstnáno 1,11 % ze všech obyvatel České republiky. Největší podíl zaměstnanců ve firmách AutoSAP na počtu obyvatel v kraji je v Libereckém kraji (2,83 %), následuje Středočeský kraj (2,65 %) a kraj Vysočina (1,81 %).

„Zvyšování tuzemské automobilové produkce má jednoznačně pozitivní dopad na zaměstnanost v České republice. Tento vývoj je přitom spojen i s vyšším růstem průměrných mezd ve firmách autoprůmyslu oproti nárůstu za vykázaném za celou Českou republiku“, konstatoval prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.   


Pro další informace kontaktujte:

Ing. Antonín Šípek
Tel. 221 602 982
sapsip@autosap.cz

Sdružení automobilového průmyslu
Opletalova 55
110 00 Praha 1
www.autosap.cz

 • autor:
 • Sdružení automobilového průmyslu, foto: KIA

  Fotografie  Mohlo by vás také zajímat   

  Archiv článků