Průmyslové ohřívače vzduchu ve výrobních procesech

Průmyslové ohřívače vzduchu ve výrobních procesech

V současné době je kladen velký důraz na ekonomičnost a efektivitu zařízení komponovaných do výrobních linek a jednoúčelových strojů. Velmi často se setkáváme s potřebou přenosu tepla v některé z fází výrobního procesu. Jednou z nejjednodušších možností jak docílit požadovaného ohřevu je využití technologie horkého vzduchu.

Švýcarská firma Leister Technologies AG se řešením této problematiky zabývá již přes šedesát let a v současné době přichází na trh s inovovanou řadou LHS ohřívačů vzduchu a horkovzdušných dmychadel, která řeší mnohá úskalí spojená s přenosem tepla pomocí horkého vzduchu.

Smršťování víček

Smršťování víček

 

Sušení a vyhlazování povrchu pilulek a draže 
Sušení a vyhlazování povrchu pilulek a dražé 


APLIKACE

Využití horkého vzduchu nalezneme ve všech výrobních procesech, ať už se jedná o potřebu zahřátí předmětu za účelem změny či udržení jeho vlastností, nebo o různé další aplikace. V současném automobilovém průmyslu se velmi často setkáváme s prací s termoplastickými materiály, u nichž horký vzduch nachází využití při nýtování plastových čepů, likvidaci přetoků na výliscích, svařování, smršťování nebo netypických aplikacích, jako je leštění plastových povrchů, tavení a oddělování syntetických tkanin. Mimo termoplastů dále nalézáme uplatnění horkého vzduchu při aktivaci lepidel a tmelů. V potravinářském průmyslu bývá nejčastějším požadavkem sterilizace obalových materiálů a potravinářských produktů, zahlazování povrchů a související smršťování obalů a ochranných víček. Metoda horkého vzduchu se nevyhýbá ani kovovýrobnému a obráběcímu průmyslu. Využití ohřívačů vzduchu firmy Leister se ukazuje jako efektivní také pro nahřátí součástek strojů před kompletací a vytápění průběžných pecí a licích zařízení.

Odstraňování otřepu 
Odstraňování otřepu 

 

Tvrzení barvy 
Tvrzení barvy 


VÝHODY

Velkou výhodou přenosu tepla pomocí horkého vzduchu je jeho bezpečnost ve srovnání s využitím plamene. Nachází-li se linka nebo stroj v prostředí, kde z bezpečnostních důvodů nelze použít otevřený plamen a kde je přesto potřeba dosáhnout vysokých teplot, využití horkého vzduchu se přímo nabízí.
U všech výše uvedených procesů je však potřeba dbát na správné použití ohřívačů vzduchu. Společnost Leister, zastoupená v České republice a na Slovensku firmou Weldplast ČR / SK s.r.o. , poskytuje svým zákazníkům kompletní technické poradenství a spolupráci na projektech. Pomáhají tím vyvarovat se nejčastějších chyb při začlenění zařízení na ohřev vzduchu do přístrojů a výrobních linek.

CLASSIC, PREMIUM NEBO SYSTEM?

V prvé řadě je potřeba správně zvolit množství vzduchu a topný výkon ohřívače. Každé prostředí si žádá specifický výrobek pro optimalizaci procesu. Životnost výrobku je nejvíce ovlivněna vhodným umístěním a ovládáním. Jeho funkčnost závisí na znalosti chování horkého vzduchu. Každé vedení podniku si přeje produkt s maximální funkčností, co nejdelší životností a snadnou a nenákladnou údržbou. Proto firma Leister vyvinula novou řadu ohřívačů vzduchu LHS. Tyto ohřívače se dělí podle rozměrů a příkonu na řady 15, 21, 41, 61 a nejvýkonnější 91, která má až 32 kW. Všechny tyto řady jsou k dispozici ve třech provedeních:

CLASSIC pro stálou maximální tepelnou kapacitu nebo pro instalaci samostatné externí regulace výkonu
PREMIUM pro manuální regulaci výkonu topného tělesa
SYSTEM pro regulaci v uzavřeném obvodu (konkrétní teploty nezávislé na eventuální změně teploty prostředí).


tabulka 
  

Právě provedení ohřívačů System zaznamenává u zákazníků velkou odezvu. V tomto zařízení je integrována jak výkonnostní, tak ovládací elektronika. Umožňuje nastavení konkrétních teplot přímo na ohřívači nebo ovládání přes rozhraní, a to buď přes napěťový vstup 0-10 V nebo proudový vstup 4-20 mA. Tím pro regulaci ohřívače odpadá nutnost instalace vlastních výkonnostních regulátorů.

Zabudování zařízení je možné do jakékoliv stávající i nově sestavované linky, kde se stává mnohem jednodušší a méně náročnou - jak finančně, tak časově. Častým požadavkem zákazníků bývá prodloužení životnosti topných těles. U řady LHS je pomocí inovované detekce teplot prodloužena životnost topných těles až o 20 %. Dalším vylepšením je detekce přehřátí u řady Classic a aktivní ochrana u řad Premium a System spojená s automatickým odpojením topného tělesa a spuštěním alarmu. Ohřívače vzduchu LHS jsou plně kompaktní s předešlými řadami a nacházejí svá uplatnění při zdokonalovaní stávajících linek za účelem snížení nákladů a zvýšení efektivity. Pro zařízení je zajištěn autorizovaný servis na našem území a v devadesáti dalších zemích po celém světě. Zákazníci si tak mohou být jisti, že jejich stroje budou fungovat přesněji, déle a budou mít zajištěn autorizovaný servis přímo v místě svého působení.

Více info o ohřívačích vzduchu LHS najdete na: http://www.weldplast.cz/category/ohrivace-lhs-leister/

Distribuce pro ČR a SR: WELDPLAST ČR / SK s.r.o.

  • autor:
  • Adam Schorcht
  • WELDPLAST

    WELDPLAST

    Jsme výhradním distributorem Leister Technologies AG pro Českou a Slovenskou republiku. Dodáváme kompletní portofolio produktů této firmy specializující se na přístroje pro svařování plastů a technologii horkého vzduchu.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře