• Úvod
 • Odborné články
 • Průzkum Industry 4UM: Pozitivní trendy v transformaci průmyslu je třeba zakcelerovat

Průzkum Industry 4UM: Pozitivní trendy v transformaci průmyslu je třeba zakcelerovat

 • 03.12.2018
 • Služby
Průzkum Industry 4UM: Pozitivní trendy v transformaci průmyslu je třeba zakcelerovat

Iniciativa zástupců průmyslu Industry4UM zrealizovala podruhé s ročním odstupem průzkum o úrovni průniku Industry 4.0 do podniků na Slovensku. Podle zjištění průzkumu podíl firem aplikujících Industry 4.0 roste. Firmy však stále nemají vystavěnou organizační a personální strukturu pro inovační management a realizaci zmien.Industry4UM přináší výsledky průzkumu Industry 4.0 v SR.

Filozofia transformácie už postupne preniká aj do firemnej kultúry podnikov a väčšina z nich považuje transformáciu za dôležitú. Na ceste k nej ich podporí aj akčný plán inteligentného priemyslu schválený vládou.

S uplatňovaním prvkov Industry 4.0 začalo 14% firiem. Potreba zmien zaktivovala k realizácii prvých krokov a budovaniu si vlastných skúseností viac spoločností. Ich podiel sa zvýšil z minuloročných 15% na 31% v tomto roku. V tejto kategórii sú zastúpené hlavne firmy so slovenským kapitálom. Naopak firiem, ktoré ešte s aplikáciou vôbec nezačali, je oproti minulému roku o polovicu menej, ich podiel klesol z 25% v roku 2017 na 11% v tomto roku. Podľa prieskumu má už tretina podnikov stratégiu Industry 4.0, v tejto kategórii však prevažujú firmy so zahraničným kapitálom. Podniky z veľkej časti realizujú implementáciu svojpomocne, bez externej spolupráce (60%), len 11% spolupracuje s externými dodávateľmi.

„Industry 4.0 je témou pre väčšinu firiem, ale štádium, v ktorom sa nachádzajú, je rôzne. Celkovo môžeme zhodnotiť, že podniky postupne začínajú vstupovať do prvých fáz aplikácie Industry 4.0. Väčšina spoločností sa stále nachádza v štádiu realizácie skôr izolovaných opatrení so zameraním na jednotlivé optimalizačné ciele bez komplexnejšej stratégie,“ konštatuje Martin Morháč, zástupca Industry4UM. Prieskum ukázal, že na jednej strane má implementácia progresívny posun, ale na druhej strane je stále medzi malými a strednými podnikmi pomerne vysoká neistota v otázkach, čo si implementácia Industry 4.0 naozaj vyžaduje a ako ju uchopiť. „Malé a stredné podniky je potrebné motivovať,  aby sa nebáli zmien a začali pre ne niečo robiť,“ dodáva Martin Morháč.

Podniky sa primárne zameriavajú na zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti vnútorných procesov, chcú inteligentne riadiť podnik a znižovať náklady, ale uvažujú už aj o riešeniach nahrádzajúcich nedostatok zamestnancov. V horizonte najbližších troch rokov plánujú inovovať výrobu (84%),  viac ako polovica sa zameria na inovácie prípravnej fázy výroby, logistiku a skladovanie a údržbu. V externých procesoch vidia aktuálne uplatnenie inteligentných nástrojov v spolupráci so zákazníkmi a odberateľmi a v komunikácii v rámci dodávateľského reťazca. „Je zjavné, že manažéri podnikov si uvedomujú, že tradičné metódy optimalizácie narazili na limit a zlepšenia, ktoré si žiada konkurenčný boj, ale aj vnútorné požiadavky, sa nezaobídu bez využitia analýz z digitálnych dát,“ hovorí analytik Industry4UM Martin Jesný.

Industry4UM 
  

Skutočnosť, že sa potreba inteligentných riešení dynamizuje, sa odráža aj v naliehavejšej potrebe vytvárania aplikačných tímov. Firmy si začínajú uvedomovať dôležitosť špecializovaných oddelení poverených riadením agendy Industry 4.0. Podľa prieskumu už dnes pracuje so svojim špecializovaným tímom 38% podnikov, z ktorých majú viac ako dve tretiny za sebou aj reálne výsledky. Ostatné sú na ceste k jeho vytvoreniu, viac ako polovica firiem ho považuje za dôležitý a bude sa jeho zostaveniu venovať. „Princípy inteligentného riadenia môžu firme pomôcť pri využití od stratégie po každodennú prevádzku. Tím, ktorý ich bude presadzovať, však potrebuje nielen intenzívne získavať nové informácie z dynamického vývoja. Musí mať funkčné prepojenie na všetky útvary firmy, aby ich mohol presadzovať v praxi,“ dodáva Martin Jesný.

Jedným z kľúčových zistení prieskumu je skutočnosť, že väčší podiel firiem má dnes oproti minulému obdobiu dostatok informácií o Industry 4.0. Až 60% firiem potvrdilo dostatok potrebných informácií a znalostí pre realizáciu ďalších krokov. „V súvislosti s riadením agendy Industry 4.0 podniky postupne začínajú komunikovať aj do vnútra firiem. Pri transformačných zmenách je nevyhnutné pracovať s informovaným, motivovanými zamestnancami a angažovaným tímom,“ potvrdzuje dôležitosť zistení Martin Morháč. Tretina firiem informuje svojich zamestnancov aspoň o základných krokoch v oblasti Industry 4.0 ale na druhej strane až 36% neinformuje o krokoch a plánoch v oblasti Industry 4.0 do vnútra firmy vôbec. Zatiaľ sa môže prepracovaným systémom vzdelávania a rozvoja pracovníkov potrebným k transformácii pochváliť len 8% firiem.

Priemysel dnes nevyhnutne potrebuje infraštruktúru a nástroje, ktoré mu pomôžu pri úspešnej transformácii. Očakávanou podporou je akčný plán inteligentného priemyslu schválený vládou v októbri tohto roku. „Naplnením Akčného plánu inteligentného priemyslu budú vytvorené lepšie podmienky na implementáciu digitalizácie a inovatívnych riešení priamo v priemyselných podnikoch. Na základe toho sa zvýši konkurencieschopnosť v priemyselných podnikoch ako aj slovenského priemyslu. Túto implementáciu finančne podporíme z verejných zdrojov, znížime byrokratickú záťaž úpravou legislatívy a definovaním štandardov, zmenou vzdelávacích programov naštartujeme toľko potrebnú zmenu v systéme vzdelávania,“ konštatuje Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikania a inovácií Ministerstva hospodárstva SR.

Kompletné výsledky z prieskumu »

www.industry4um.sk

 • autor:
 • Industry4UM


Mohlo by vás také zajímat • Dnes startuje největší výstava zpracovatelů plastů v Evropě - Fakuma 2018

  Dnes startuje největší výstava zpracovatelů plastů v Evropě - Fakuma 2018

  • 16.10.2018
  • Služby

  Funkční plastové komponenty s vysokou odolností a lehkou konstrukcí, které jsou vyztuženy vlákny, nabízejí velký potenciál pro automobilový a letecký průmysl, jakož i pro mnohé další odvětví. Ať už jde o FRP, FFRP nebo CFRP - řešení pro výrobu velkých, lehkých komponentů budou prezentovány na...

 • Jubilejní 60. ročník MSV byl česko-slovenský a velmi úspěšný - fotogalerie

  Jubilejní 60. ročník MSV byl česko-slovenský a velmi úspěšný - fotogalerie

  • 12.10.2018
  • Služby

  Brněnské výstaviště žilo pět dní průmyslem a nejvyspělejšími technologiemi. Expozice 1651 vystavujících firem z 32 zemí obsadily plochu více než 45 tisíc metrů čtverečních. Všechny kryté plochy výstaviště byly vyprodány v několikaměsíčním předstihu a stejně vysoký byl zájem návštěvníků, kterých...

 • EuroBLECH 2018: Digitalizace otevírá obrovský potenciál pro firmy zpracovávající plech

  EuroBLECH 2018: Digitalizace otevírá obrovský potenciál pro firmy zpracovávající plech

  • 11.10.2018
  • Služby

  Letošní mezinárodní technologický veletrh pro zpracování plechu se bude konat od 23. do 26. října v německém Hannoveru. Svůj výstavní stánek si na vedoucím světovém veletrhu, který bude intenzivně ovlivňován tématy digitalizace a Průmyslu 4.0, zajistilo spolu 1500 vystavovatelů z 39 zemí. Nedávno...