Průzkum prodeje vstřikolisů za rok 2012 v ČR a SR

  • 17.04.2013

Počátkem roku 2013 uskutečnil PlasticPortal.eu ® průzkum prodeje vstřikolisů na území České a Slovenské republiky za rok 2012. Do tohoto průzkumu bylo osloveno 21 společností s žádostí o poskytnutí údajů o prodejích.

19 spoločností svoje výsledky predajov ochotne poskytlo. Dve spoločnosti sa rozhodli svoje čísla do štatistiky neposkytnúť.  

Z tohto prieskumu vyplýva, že na území Českej a Slovenskej republiky bolo v roku 2012 predaných celkom 463 vstrekolisov .

Podrobnejšie výsledky prieskumu o predajoch v členení podľa uzatváracej sily v ako i v členení na nové a použité vstrekolisy boli poskytnuté len spoločnostiam, ktoré sa prieskumu zúčastnili.  Veríme, že sú pre ne cenným zdrojom informácií.

Tento prieskum bol realizovaný druhýkrát s cieľom monitorovať stav a vývoj modernizácie technologického parku spracovateľov plastov. V medziročnom porovnaní bol predaj vsterolisov viac menej vyrovnaný. PlasticPortal.eu® plánuje uskutočňovať tieto prieskumy každoročne.

Ďakujeme všetkým zúčastneným spoločnostiam za spoluprácu.

  • autor:
  • red. PP
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník