• Úvod
  • Odborné články
  • První pokrizový Technický seminář Granice organizovaný společností VALPLAST CZ, spol. s r.o.

První pokrizový Technický seminář Granice organizovaný společností VALPLAST CZ, spol. s r.o.

První pokrizový Technický seminář Granice organizovaný společností VALPLAST CZ, spol. s r.o.

Na letošním semináři, který se konal 3.9.2020 v Brně, se zúčastnilo přibližně 40 hostů. Cílem semináře bylo představit široké možnosti využití minerálních masterbatchí značky Granic, zejména při výrobě fólií. Společnost VALPLAST CZ, spol. s r.o. představila konkrétní řešení, receptury, uvedla rozdíly mezi jednotlivými produkty Granic a jejich vliv na výsledný výrobek.

Technický seminár Granic otvoril Ing. Michal Valíček ml., ktorý predstavil firmy 1.PLASTCOMPANY a VALPLAST CZ. Hovoril o ich histórii, 3 generáciách rodiny Valíčkovcov a o aktivitách oboch firiem. 

Obchodno-distribučná spoločnosť VALPLAST CZ, spol. s r.o. sa špecializuje na veľkotonážnu dodávku plastov a malotonážny predaj špeciálnych aditív. 1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o.  zastupuje zahraničných výrobcov strojno-technologických zariadení na spracovanie a recykláciu plastov. K dodávaným zariadeniam poskytuje aj záručný a pozáručný servis vlastnými vyškolenými technikmi.

V súčasnosti sú firmy aktívne na trhoch Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska a Rumunska. Disponujú tromi kanceláriami - v Brne, Bratislave, Poznani a agentami v Rumunsku a Maďarsku. 

Seminár pokračoval predstavením európskej spoločnosti GCR Group, ktorá je svetovým lídrom vo výrobe a vývoji vysoko kvalitných minerálnych masterbatchov s označením Granic. Predstavenie firmy zabezpečila videoprezentáciou priamo zo Španielska - Cigdem Temur, produktová manažérka GCR Group.

Technický seminár Granic organizovaný spoločnosťou Valplast CZ, spol. s r.o. 
Videoprezentácia - Cigdem Temur a Ing. Eva Kolářová 


Štyri hlavné účely použitia masterbatchov Granic:
1. Funkčné modifikácie fyzikálno - mechanických vlastností
2. Atraktívne riešenie pri nedostatku primárneho materiálu
3. Možnosť zlepšenia ekonomiky
4. Stabilizácia procesu výroby, zvýšenia technologických výkonov

Typické oblasti použitia: fólie, vyfukovanie dutých výrobkov, vstrekovanie, dosky a profily, pásky a priadze, extrúzne nanášanie, trubky, pena.

GCR Group má ambície byť budúci rok najväčším výrobcom minerálnych masterbachov na svete. 

Súčasťou prezentácie boli aj konkrétne vzorky fólií a iných produktov, príklady z praxe a laboratórne výsledky, meranie rôznych fyzikálno-mechanických vlastností fólií (odolnosť proti pretrhnutiu, bariérové vlastnosti, vplyv na pevnosť zvaru...). 

Ing. Martin Štilla hovoril v nasledujúcej prednáške o partnerstve VALPLAST CZ so spoločnosťou Bamberger Polymers. Keďže každoročný celosvetový predaj Bamberger Polymers je viac ako 350 000 MT hlavných materiálov pri tržbách viac ako 750 miliónov dolárov, spoločnosť je jedným z najsilnejších partnerov VALPLAST CZ. 

Technický seminár Granic organizovaný spoločnosťou Valplast CZ, spol. s r.o. 
 Ing. Martin Štilla 


Minerálne masterbatche (ale aj farby či iné aditíva) majú často výrazne vyššiu hustotu ako základná surovina, preto spoločnosť VALPLAST CZ venuje značnú pozornosť aj vhodnému spôsobu dávkovania. Práve objem a presnosť dávkovania sú základnými predpokladmi pre dosiahnutie požadovaných výsledkov či už je dôvodom použitia ekonomická úspora, ovplyvnenie mechanických alebo optických vlastností. Súčasťou seminára bolo preto aj predstavenie veľmi presných gravimetrických dávkovačov Movacolor. Prenášku viedol Ing. Michal Mihalík, PhD. V prípade záujmu o vyskúšanie bol k dispozícii funkčný jednokomponentný dávkovač MCBalance.

Technický seminár Granic organizovaný spoločnosťou Valplast CZ, spol. s r.o. 
 Ing. Michal Mihalík, PhD. 


V neposlednom rade spoločnosť VALPLAST CZ predstavila aj najnovšie trendy v oblasti efektívnych a ekologických spôsobov chladenia procesnej vody a vzduchu prostredníctvom chladiacej techniky Eurochiller. 

Ďalšia prednáška, ktorú viedla Ing. Jana Babničová sa zaoberala recykláciou – konkrétne preddrtičmi Weima a mlynmi Wanner. Hovorila o tom, že požiadavky zákazníkov z výrobnej sféry (plastikárskeho priemyslu) a z oblasti recyklácie (drvenia odpadu) sú mnohokrát veľmi rozdielne. Avšak požiadavka na ekonomicky výhodné riešenie, ktoré bude vytypované na mieru konkrétnym požiadavkám zákazníka je všade rovnaká – a to bez ohľadu na spracovávaný materiál, veľkosť prevádzky, či používanú technológiu.

Technický seminár Granic organizovaný spoločnosťou Valplast CZ, spol. s r.o. 
 Ing. Jana Babničová 


Posledná prednáška bola venovaná téme 
Funkčné aditíva do polyolefínov. Vikram Bhadauria na nej prostredníctvom videohovoru predstavil indickú firmu ALOK, ktorá je najväčším výrobcom funkčných aditív a farebných masterbatchov v Indii.

Po prednáškach nasledovala technická diskusia a zodpovedanie individuálnych otázok účastníkov.

Stánok spoločnosti 1.PLASTCOMPANY (hala F, stánok č. 24) môžete navštíviť na veľtrhu Plastpol Kielce od 6. do 8. októbra 2020.

  • autor:
  • red.

FotografieMohlo by vás také zajímat 

Archiv článků

Nejbližší výstavy a semináře