REACH CONFERENCE 2023

  • 22.05.2023 - 23.05.2023 | Bratislava | Slovensko
Ekotox Centers společně s partnery Cefic, Eurometaux, EPMF zvou na REACH CONFERENCE 2023, která se uskuteční v termínu 22. a 23. května 2023 v Bratislavě.


REACH CONFERENCE 2023 představuje jedinečnou příležitost získat aktuální informace o dynamicky se měnící chemické legislativě a managementu chemických látek.

Konference REACH je organizována již po třinácté a spojuje lektory a účastníky z různých odvětví průmyslu a obchodu, státní správy a jiných zainteresovaných stran.

Jaká jsou hlavní témata REACH konference 2023?

  • PRÁVNÍ PŘEDPISY EU O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH – SMĚREM K NOVÉMU NAŘÍZENÍ REACH 2.0
  • POLITIKY, DOPADY A STRATEGIE
  • AUTORIZACE; HODNOCENÍ; OMEZENÍ
  • REACH 2.0 - ZLEPŠENÍ/AKTUALIZACE HODNOCENÍ a MANAŽMENTU RIZIKA
  • KONTROLY a PROSAZOVÁNÍ NAŘÍZENÍ REACH
  • DALŠÍ INICIATIVY – PARC: INVESTICE DO VĚDY A ÚDAJŮ NA PODPORU ZNALOSTÍ O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH

REACH konference 2023 - možná účast oj online.

Účast zástupců státních institucí je zdarma.

Konference bude probíhat v anglickém jazyce.

Více informací »

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník