Reportáž ze 4. ročníku semináře Trendy v plastikářském průmyslu

Reportáž ze 4. ročníku semináře Trendy v plastikářském průmyslu

Uplynulý týden zorganizoval Slovenský plastikářský klastr odborný seminář z cyklu Trendy v plastikářském průmyslu - efektivní provoz forem pro vstřikování plastů. Účastníci si tak mohli poslechnout různé přednášky na aktuální témata z plastikářské branže. Seminář se uskutečnil v Povážském Podhradí a otevřeli ho PhDr. Katarína Ikrényiová a Ing. Jozef Král ze Slovenského plastikářského klastru.

Úvodnú prednášku o bioplastoch a biodegradovateľných plastoch predniesol prof. Ing. Pavol Alexy, PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vysvetlil podstatný rozdiel medzi bioplastmi a biodegradovateľnými plastmi, výhody a nevýhody ich spracovania a taktiež vyslovil prognózy produkcie a spracovania bioplastov a biodegradovateľných plastov do budúcnosti. Tejto oblasti sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť a preto prítomní ocenili nové, zrozumiteľné poznatky a tiež spôsob, akým prof. Alexy objasnil túto problematiku. Osobitý priestor venoval charakteristike a vlastnostiam biodegrad. polyméru PLA, o ktorý je na trhu najvyšší záujem.

Nasledoval príspevok Jána Holáňa z firmy JAN SVOBODA s.r.o. o opravách foriem metódou TTW. Prítomným vysvetlil nedostatky bežne používaných metód opravovania foriem ako napr. navarovanie plazmou alebo WIG - navarovanie wolfrámovou elektródou. Nová technológia mikropulzného TTW navarovania firmy Indsatsen patrí k najmenej deštruktívnym opravám foriem zo všetkych dostupných technológií. Príspevok doplnil fotoukážkami realizácie opravy formy.


Ďalšou prednáškou priblížil problematiku indexu toku taveniny opäť p. Alexy. Téma zaujala hlavne tých, ktorí sa potýkajú s problémami spracovania polymérov. Vysvetlil prečo niektoré polyméry tečú ľahšie a niektoré tažšie a predviedol výpočet tokovej krivky polymérnej taveniny v súvislosti s viskozitou. Na jej meranie slúži kapilárny reometer a pomôcť v tomto smere dokáže aj tzv. "databáza tokových kriviek", na ktorej v súčasnosti pracuje tím odborníkov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pod vedením p. Alexyho.

Nasledujúca téma patrila riešeniu problémov kvality plastových výliskov, konkrétne odvádzaniu plynu z dutiny formy. Problematiku diesel efektu a jej efektívne riešenie pomocou systému ECOVENT predniesol Ing. Jan Svoboda ml. z firmy JAN SVOBODA s.r.o. Po chutnom obede pokračoval p. Svoboda témou optimalizácie ziskovosti plastového výlisku pomocou expertného systému CalcMaster. Súbor prednášok ukončil témou patentovaného systému BALZI pre chladenie foriem.

Všetci prítomní obdržali zborník obsahujúci témy, ktoré zazneli na seminári a ďalšie aktuálne informácie.

  • autor:
  • red.
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Zájmové sdružení nezávislých právnických osob a přidružených institucí, které jsou regionální a nadregionální propojeny s potenciálem zvyšování konkurenceschopnosti v plastikářské oblasti.

FotografieMohlo by vás také zajímat 

Archiv článků

Nejbližší výstavy a semináře