• Úvod
  • Aktuality
  • Rozložitelné polymerní materiály pro obaly a zemědělství

Rozložitelné polymerní materiály pro obaly a zemědělství

  • 23.02.2011

Pozvánka na odborný seminář

ÚSTAV POLYMÉRNYCH MATERIÁLOV FCHPT STU v BRATISLAVE, Vás pozýva na odborný seminár
Biodegradovateľné polymérne materiály  pre obaly a poľnohospodárstvo, ktorý sa uskutoční dňa 28. 2. 2010 o 10:00 v posluchárni Centra výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov STU v Nitre, Krškanská 21

Program seminára:


10:00   Otvorenie, predstavenie Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov - Hudec I.

10:15   Biodegradovateľné polyméry a ich potenciálne využitie
            v obalových  a poľnohospodárskych aplikáciách –Bakoš D.
10:30   Modifikácia spracovateľských a fyzikálno-mechanických vlastností
            zmesí kyseliny polymliečnej a plyhydroxybutyrátu – Pavlačková M.
10:45  Príprava a vlastnosti zmesí polyetyléntereftalátu a kyseliny
           polymliečnej – Tomanová K.
11:00  Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných
           zdrojov – Beňovič F.
11:30  Prestávka, občerstvenie
12:00  Workshop – kompetečnčné centrum pre aplikovaný výskum
           biodegradovateľných polymérnych materiálov – ako ďalej?  
13:30  Záver semináru


Účasť na seminári je bezplatnáŽiadame Vás o potvrdenie Vašej účasti na seminári vyplnením a zaslaním registračnej karty do 24. 2. 2011

Registračnú kartu nájdete nižšie v prílohe

  • autor:
  • red.
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník