Rozšíření Kandidátského seznamu (KS)

16. 7. 2019 Agentura ECHA přidala do Kandidátského seznamu 4 nové SVHC látky (Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy). Nyní KS obsahuje celkem 201 SVHC látek.

Nově přidané SVHC látky jsou:

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky zahrnuté do KS, musí ECHA podat oznámení do šesti měsíců tj. od data jejího zařazení na Kandidátský seznam, pokud jsou splněny tyto obě podmínky:

  • látka je v předmětu uvedena v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot.,
  • látka je přítomna v těchto předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce/dovozce/rok.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky musí také splnit povinnost poskytovat informace o látkách SVHC (článek 33 nařízení REACH).

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník