Rozšíření Kandidátského seznamu o další dvě SVHC látky

19.1.2021 Agentura ECHA přidala do Kandidátského seznamu (KS) další 2 nové SVHC látky (Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy). Nyní KS obsahuje celkem 211 SVHC látek.

  • Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (ES 205-594-7, CAS 143-24-8) používá se při výrobě tonerů a inkoustů.
  • Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety (-, -) Dioctyltin dilaurate (ES 222-883-3, CAS 3648-18-8) se používá při výrobě plastů a pryžových pneumatik.

Další informace ECHA/NR/21/05

 

Nejnovější inzeráty

Plastikářský slovník