Rozšíření seznamu chemických látek v příloze XIV nařízení REACH

Nařízení Komise č. (EU)2022/586 (sk) rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o 5 SVHC látek podléhajících povolení pro určitá použití:

  • tetraethylolovo
  • 4,4’-bis(dimethylamino)-4“-(methylamino)trityl alkohol (s ≥ 0,1 % Michlerova ketonu (číslo ES 202-027-5) nebo Michlerovy báze (číslo ES 202-959-2))
  • reakční produkty 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithionu, formaldehydu a 4-heptylfenolu, rozvětveného a lineárního (RP-HP) (s ≥ 0,1 % hmotnostních 4-heptylfenolu, rozvětveného a lineárního
  • 2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát) (DOTE)
  • reakční směs 2-ethylhexyl- (10-ethyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu) a 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-oktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu (reakční směs DOTE a MOTE)

Datum (datum zániku), do které lze bez povolení tyto látky ještě používat, je 1. května 2025. Příloha XIV nařízení REACH nyní obsahuje celkem 59 SVHC látek.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník