Ruku v ruce k úspěchu s INCOE

Ruku v ruce k úspěchu s INCOE

Co pro vývoj produktu znamená zaměření se na potřeby zákazníka a co to má do činění s malými rozestupy mezi dutinami ve formě? Rozhodující roli přitom hraje topení trysky, které vyvinul výrobce horkých vtoků, firma INCOE.

Výrobce vstřikovacích systémů INCOE International Europe, Rödermark u Frankfurtu nad Mohanem, se považuje za specialistu v oblasti vstřikování plastů. Celý tým vidí svůj úkol v optimalizaci vtokového systému formy, tzn. co možná nejefektivnější konstrukci horkých vtoků. Stanovený cíl: horký vtok zkonstruovat tak, aby byl stabilní, jednoduchý a uživatelsky přívětivý. Tak aby nejen proces vstřikování, nýbrž i celý projekt od konstrukce formy, přes výrobu nástroje a plastových dílů, až po údržbu a případné opravy mohl probíhat efektivně a spolehlivě.

V poslední době byl ze strany zákazníků z oblasti Multi Cavity aplikací kladen stále větší důraz na menší vzdálenosti mezi dutinami. Nástroje se měly zmenšit, vstřikování plastů zefektivnit. Ovšem pouhé zmenšení rozměrů stávající konstrukce pouze zeslabuje stabilitu a tím i kvalitu výrobku, které firma INCOE přikládá obzvláště velký význam. Hledání nových řešení v této oblasti horkých vtoků přineslo překvapivé výsledky.

Jako první byl díky novému hydraulickému válci pro uzavírání jehlou HEM vyvinut výkonný miniaturní hydraulický systém, který potřebuje o 40 procent méně místa ve formě při stejné zavírací síle. Tím lze nyní u jehlových vícenásobných systémů s hydraulickými válci zmenšit rozteče trysek a naplánovat více dutin do jedné formy při zachování její velikosti.

  

   obr. 1: Kombinace štíhlé trysky s malým hydraulickým válcem přináší výhody i do automobilových aplikací: Malé rozteče vstřikovacích bodů potřebujete pro novou technologii výroby dveřních výplní.

 


Z toho profituje i jiný trh s výrazným potenciálem růstu: Při výrobě dveřních výplní vozidel může konstruktér nyní zrealizovat vstřikovací body velice blízko sebe v oblasti mřížky reproduktoru. Menší rozměry válců také zjednodušují umístění šíbrů (posuvných jader) a vyhazovačů a díky menšímu vyfrézovanému prostoru pro systém získává nástroj stabilitu. To nejdůležitější pro automobilové aplikace je, že výkon HEM je dostatečný i pro použití velkých dlouhých trysek.

Pro firmu INCOE je typické, že na novém produktu byla realizována i řada vylepšení za účelem bezpečného provozu a jednoduché údržby. Patentovaná tepelná izolace mezi rozváděcí deskou a válcem zabraňuje kritickému přehřátí hydraulického oleje. Lepší tepelné parametry válce šetří pohyblivé díly a těsnění, a také dochlazování systému po ukončení výroby odpadá. Další výhodou pro provoz je možnost demontovat válec z rozváděcí desky se zapojeným chladícím okruhem. A v neposlední řadě je oceňována i možnost nastavení polohy jehly bez demontáže upínací desky.

V dalším kroku byly zeštíhleny trysky, jak názorně ukazuje následující obrázek. Úspora prostoru vzniká v podstatě odstraněním hliníkového pláště, který normálně zakrývá topný element trysky. Pro toto konstrukční řešení bylo nutné vyvinout nové topení, které může pracovat bez pláště. Že tato inovace firmy INCOE vykáže také ještě zlepšení rozložení teploty na celé délce trysky, překvapilo i konstruktéry.

  

   obr. 2: Standardní topný element v porovnání s novým ztenčeným elementem: Použitím v Multi Cavity aplikacích získáváte prostor díky menšímu zástavbovému rozměru trysky.

 
 

INCOE ® International Europe »

  • autor:
  • INCOE ® International Europe
  • INCOE ® International Europe

    INCOE ® International Europe

    Technologie horkých vtoků pro vstřikování plastů, horké vtoky Direct-Flo™ Gold, systémy horkých vtoků, normalizované díly, komponenty pro formy.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník