S přípravou výroby pomůže software od firmy SOFTIP, a.s.

  • 15.03.2019
  • Stroje, přístroje a zařízení
S přípravou výroby pomůže software od firmy SOFTIP, a.s.

Více než kdykoli v minulosti platí, že pohotová reakce na změny trhu, nové objednávky či nestandardní požadavky zákazníků vytváří firmě konkurenční výhodu. A přesně o tom je informační systém SOFTIP MONACO. Nástroj, který dělá z technické přípravy výroby transparentní, rychlý a do značné míry automatizovaný proces.

Tvorba technickej dokumentácie ešte stále vyžaduje angažovanosť špičkových odborníkov. Cieľom vývoja SOFTIP MONACO nebolo ich nahradenie, ale vytvoriť im čo najlepšie podmienky na prácu. V praxi sa to prejavuje hlavne v budovaní detailnej, komplexnej a neobmedzene dostupnej databázy informácií, ktoré sú pre vytvorenie akejkoľvek technickej dokumentácie kľúčové.

SOFTIP MONACO je totiž špecializovaný softvérový nástroj pre evidenciu, archiváciu a tvorbu technickej dokumentácie pre výrobné podniky. Pojem technická dokumentácia pritom nie je chápaný len ako súbor počítačových dát potrebných pre správne plánovanie a riadenie výroby v ERP systémoch, ale v oveľa väčšom rozsahu – ako napr. položky, výkresy, kusovníky, technologické postupy, modely CAD, technické špecifikácie, rozpočty, atď. Táto dokumentácia je veľmi rôznorodého charakteru. Preto je zmyslom systému SOFTIP MONACO ponúknuť jednotnú správu, evidenciu takejto dokumentácie a jej širokú dostupnosť. Ak má byť dokumentácia publikovaná i mimo oddelenia jej tvorby, je garantované jej maximálne zabezpečenie.

SOFTIP, a.s. 
  

Cieľom aplikácie je teda okrem iného aj agregovať technické informácie na jednom mieste tak, aby boli vždy dostupné ich odberateľom. Navyše umožňuje vytvárať len tú časť dokumentácie, ktorú podnik pre svoj chod potrebuje v danom čase.

Dostupné dáta prinášajú úspory

Tento prístup ponúka hneď niekoľko výhod. Prvou je úspora času a peňazí. Lacnejší a rýchlejší je proces technickej prípravy výroby, keďže všetky informácie sú bezproblémovo dostupné v prehľadnej forme. Prostredníctvom klasifikačných modulov sa dajú vyhľadať podobné komponenty pre tvorbu novej technickej dokumentácie s možnosťou ich priameho použitia v novej dokumentácii, resp. kopírovaním, následnými úpravami a modifikáciou. To znižuje celkovú prácnosť a tým aj nákladnosť jej prípravy.

SOFTIP MONACO navyše vytvára aj vhodné podmienky pre skrátenie času potrebného na zaučenie nových pracovníkov v technickom oddelení. Skúsenosti služobne starších odborníkov zhmotňuje a sprístupňuje v digitalizovanej forme v dokumentácii.

SOFTIP, a.s. 
  

Pomáha získať nový biznis

Druhý balík výhod, ktorý prináša nasadenie SOFTIP MONACO, sa prejavuje v podpore tvorby ponúk. To znamená prípravu predbežných technických návrhov, odhady nákladov a termínov, predbežnú špecifikáciu požadovaných vstupov, teda materiálových a výrobných potrieb. Ak firma dostane požiadavku od potenciálneho zákazníka, môže na ňu zareagovať veľmi rýchlo. Má totiž možnosť tvorby tzv. konceptov technickej dokumentácie s priamym využitím nástrojov pre rýchle oceňovanie budúcich výrobkov bez potreby tvorby podrobnej technickej dokumentácie.

Spresňuje a zreálňuje sa aj odhad cien a termínov pre jednotlivé ponuky. Nesľubujem nemožné a znižujem aj podiel „stratových", resp. „zmeškaných" projektov alebo zákaziek.

Umožňujú to nástroje pre vyhľadávanie podobných výrobkov, pre modelovanie technickej dokumentácie, či možnosť jej úprav pre potreby ponukového konania.

Investícia sa vráti za jeden až dva roky

Tretí okruh prínosov SOFTIP MONACO smeruje ku skvalitneniu samotnej výroby. Sprístupňuje technickú dokumentáciu iným oddeleniam podniku a zvyšuje jej presnosť. Prináša úsporu aj pri výrobe  výrobných pomôcok. No a v neposlednom rade prispieva k postupnému zníženiu sortimentu materiálov a tým aj skladových zásob. Po jeho nasadení postupne dochádza k skráteniu výrobného procesu minimalizáciou „hluchých" časov napr. čakaním na správnu dokumentáciu.

Všetky vyššie spomenuté opatrenia tak prispievajú k šetreniu finančných prostriedkov. Ak by sme vyčíslili úspory dosiahnuté používaním systému SOFTIP MONACO, zistíme, že všetky do neho vložené investície sa vrátia do jedného až dvoch rokov.

 

  • autor:
  • Ivan Arnold, programátor špecialista SOFTIP, a.s.
  • SOFTIP, a.s.

    SOFTIP, a.s.

    Návrh, implementace a vývoj softwarových řešení pro optimalizaci výrobních a logistických procesů . Manažerské informační systémy. Systémové služby.Mohlo by vás také zajímat