Seminář k oznamování nebezpečných směsí do portálu ECHA

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci se společností Consulteco, s.r.o. pořádá seminář "Oznamování nebezpečných směsí do portálu ECHA" dne 10. května 2022 od 9.30 do 15 hodin v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1.

Cílem semináře je zlepšit informovanost společností, které uvádějí nebezpečné chemické směsi na trh EU. Účast na semináři je zdarma. Podrobnější informace viz webová stránka MPO Pozvánka na seminář k oznamování nebezpečných směsí do portálu ECHA.

Zájemci se mohou registrovat ZDE nejpozději do 6. 5. 2022 do 12 hodin.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník