• Úvod
  • Odborné články
  • Skupina MOL a jejich strategie SHAPE TOMORROW: rafinerie Duna začala vyrábět biopaliva

Skupina MOL a jejich strategie SHAPE TOMORROW: rafinerie Duna začala vyrábět biopaliva

Skupina MOL a jejich strategie SHAPE TOMORROW: rafinerie Duna začala vyrábět biopaliva

Po několikaletém výzkumu a vývoji, Skupina MOL pokročila v hodnotovém řetězci, a díky investici do rafinérie Duna se z uživatele biopaliv stala jejich výrobcem. Prostřednictvím nového procesu se biologické suroviny spolu zpracovávají s fosilními materiály. Toto řešení umožňuje zvýšit podíl obnovitelné složky v palivech a snížit emise CO2 až o 200 000 tun ročně, aniž by to mělo negativní vliv na kvalitu paliv.

„Skupina MOL doteraz nakupovala viac ako 500 000 ton biopalív (bioetanol a biodiesel), ktoré využívala ako biozložku na primiešavanie do benzínov a nafty. Vďaka tejto investícii sme v Skupine MOL začali prvýkrát sami vyrábať obnoviteľnú naftu a stali sme sa výrobcami biopalív. Prínosov je veľa, pretože výrobou obnoviteľného paliva pomôžeme aj obehovému hospodárstvu. V súlade s našou nedávno aktualizovanou stratégiou „SHAPE TOMORROW“ plánujeme vyrábať viac ako 100 000 ton biopalív do roku 2030,“ uviedol Gabriel Szabó, viceprezident Skupiny MOL pre Downstream.
 
Shape tomorrow
 

Pri spracovaní v rafinérii Duna sa pri výrobe motorovej nafty biologická surovina spracováva spolu s fosílnym materiálom. Na tento účel sa dajú využiť rastlinné oleje, použité kuchynské oleje a živočíšne tuky. Výsledkom je vyrobený produkt, ktorý je v porovnaní s naftou produkovanou na báze ropy čiastočne obnoviteľný, a to bez akýchkoľvek kvalitatívnych zmien. Hlavnou výhodou tejto metódy je, že kým v súlade s normou pre naftu je možné komponenty bionafty miešať v maximálnom objeme 7 objemových percent, v tomto prípade je možné ďalej zvýšiť biologický podiel v plynovom oleji.

Jedným z hlavných cieľov Európskej únie a Skupiny MOL je dosiahnuť do roku 2050 čisté nulové emisie CO2. Okrem iného sa neustále sprísňujú povinnosti týkajúce sa podielu obnoviteľných zdrojov energie v dopravnom sektore. V súlade s tým sa na trhoch s palivami, kde pôsobí Skupina MOL, zvýšili očakávania týkajúce sa obsahu biozložiek v palivách, doteraz hlavne bioetanolu a FAME. 

Spoločnosť MOL začala spolu-spracovanie ako výskumný a vývojový projekt v roku 2012 na báze výsledkov výskumu Pannónskej univerzity. V týchto etapách boli stanovené druhy využiteľných surovín a kvalitatívne požiadavky. V roku 2018 bola spustená samotná investícia, čo zahŕňalo aj nevyhnutný rozvoj infraštruktúry na skladovanie a spracovanie nových bio-materiálov. 

Skúšobná prevádzka nového procesu sa začala v marci 2020 a od mája je proces v štandardnom chode. Vyrobená biozložka má výrazne vyšší potenciál úspory CO2 ako iné druhy biopalív vyrábané z tej istej suroviny. Tento projekt znamená ročné zníženie emisií CO2 až o 200 000 ton. Je to rovnaké zníženie CO2, ako keby mesto s 200 000 obyvateľmi využívalo na vykurovanie výlučne solárnu energiu. Cieľom je ďalšie rozširovanie portfólia surovín z odpadu a zvyškov, aby sa pri produktoch dosiahla ešte vyššia úspora CO2.

Jedným zo základných zámerov stratégie Skupiny MOL 2030+ je zohrávať kľúčovú rolu pri formovaní nízkouhlíkového obehového hospodárstva s investíciami do nových podnikateľských oblastí ako je integrácia a využitie odpadu, recyklácia, zachytávanie, využitie a ukladanie uhlíka (CCUS), moderné biopalivá a príležitosti súvisiace s vodíkom.

V nasledujúcich piatich rokoch spoločnosť MOL vynaloží miliardu USD na nové, nízkouhlíkové a udržateľné projekty, aby sa stala kľúčovým hráčom v obehovom hospodárstve v strednej a východnej Európe a priblížila sa do roku 2050 k cieľu čistých nulových emisií CO2. Zámerom spoločnosti MOL je transformovať Downstream na vysoko efektívneho, udržateľného a popredného hráča v chemickom priemysle.

  • autor:
  • MOLGroup
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a prodej výrobků z ropy a jejího chemického zpracování - výroba a distribuce polyetylénu (LDPE) a polypropylenu (PP), distribuce HDPE.



Mohlo by vás také zajímat



 

Nejbližší výstavy a semináře