Skupina MOL postaví v Tatarské republice závod na výrobu gumoasfaltu

Skupina MOL postaví v Tatarské republice závod na výrobu gumoasfaltu

Společnosti MOL a Tatneft, jedna z největších ropných a plynárenských společností v Rusku, slavnostně spustily společný projekt výstavby závodu na výrobu gumoasfaltu v Tatarské republice.

Dohodli sa tiež na založení spoločného podniku, ktorý bude mať okrem výroby a predaja gumoasfaltu povolenie predávať technologickú licenciu MOL v Spoločenstve nezávislých štátov. Investícia je čiastočne financovaná z tendrových zdrojov Maďarskej agentúry pre rozvoj exportu (HEPA).

Gumoasfalt je produkt vyvinutý spoločnosťou MOL v spolupráci s Panónskou univerzitou, ktorý obsahuje recyklovanú gumovú drvinu, čo vylepšuje jeho úžitkové vlastnosti oproti klasickému asfaltu. Využíva sa pri budovaní ciest.

Výstavbu spoločného závodu MOL a Tatneft na výrobu gumoasfaltu slávnostne otvorili minister zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péter Szijjártó, prezident Tatárskej republiky a predseda predstavenstva Tatneft Rustam Minnichanov a generálny riaditeľ spoločnosti Tatneft a člen jej predstavenstva Nail Maganov.

Zahájenie výstavby spoločného závodu MOL a Tatneft  
  

Investíciu bude realizovať rafinéria TANECO patriaca spoločnosti Tatneft, ktorá pôsobí v Tatárskej republike v meste Nižnekamsk, asi 1000 kilometrov od Moskvy. Závod s výrobnou kapacitou 20 tisíc ton ročne bude spoločným závodom MOL a Tatneft. Ide o prvý krok v spolupráci týchto dvoch spoločností. MOL a TANECO, dcérska spoločnosť Tatneft prevádzkujúca rafinériu, sa tiež dohodli na založení spoločného podniku (RMB-RUSS LLC), v ktorom bude mať MOL majoritný 51 % podiel. Spoločný podnik vybuduje závod využívajúci technológiu gumoasfaltu MOL, pričom gumoasfalt bude nielen vyrábať a predávať, ale bude aj predajcom licencie na technológiu MOL v Spoločenstve nezávislých štátov.

V závode v Tatársku, ako aj v ďalších budúcich investíciách v regióne, sa bude využívať osvedčená technológia gumoasfaltu, ktorá podstúpila rozsiahle testovanie v rafinérii spoločnosti MOL v maďarskom Zalaegerszegu. MOL poskytne vo forme licencie svoje skúsenosti a odborné znalosti, potrebné na prevádzkovanie závodu. Surový bitúmen a gumovú drvinu bude zabezpečovať TANECO a MOL dodá špeciálny modifikátor vyrábaný spoločnosťou MOL LUB.

Investícia budú financovať partneri pomerne k ich podielu v spoločnosti. Projekt je tiež financovaný Maďarskou agentúrou pre rozvoj exportu (HEPA) riadenou Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu, ktorá zabezpečí pokrytie asi 50 % investičných nákladov.

Spolupráca je v súlade s aktualizovanou Stratégiou Skupiny MOL 2030+ Shape Tomorrow, ktorá zahŕňa aj naštartovanie obehového hospodárstva. Technológia gumoasfaltu, vyvinutá v spolupráci s Panónskou univerzitou, je ukážkovým príkladom predĺženia životnosti použitých produktov. Okrem zdieľania technológie bude Skupina MOL podporovať novú výrobnú jednotku aj zdieľaním skúseností z prevádzky závodu na výrobu gumoasfaltu v maďarskom Zalaegerszegu, ktorý funguje od roku 2012.

Zahájenie výstavby spoločného závodu MOL a Tatneft  
  

„Vždy ma napĺňa hrdosťou, keď vidím, že znalosti a úspechy Karpatskej kotliny zdieľajú aj ďalšie národy. Technológia gumoasfaltu, vyvinutá výskumníkmi spoločnosti MOL a univerzitou v Panónii, pomôže obyvateľom Spoločenstva nezávislých štátov podporiť obehové hospodárstvo recykláciou použitých pneumatík, doteraz považovaných za odpad. Veríme, že v tomto regióne existujú veľké podnikateľské príležitosti, ale naša spolupráca popri zisku slúži aj cieľom udržateľnosti. Aj keď sme od seba vzdialení tisíce kilometrov, na ekologické problémy musíme odpovedať rovnako,“ hodnotí spoluprácu Oszkár Világi, CIO (Chief Innovation Officer) a člen predstavenstva Skupiny MOL.

Závod na výrobu gumoasfaltu v Nižnekamsku je pilotnou spoluprácou Downstreamu (spracovanie uhľovodíkov a predaj) Skupiny MOL v Spoločenstve nezávislých štátov. Maďarská spoločnosť je v regióne prítomná už niekoľko desaťročí, doteraz sa však sústredila hlavne na prieskum a ťažbu uhľovodíkov.

Stručne o gumoasfalte

MOL začal v spolupráci s Panónskou univerzitou vyvíjať ekologickú a vysoko kvalitnú technológiu gumoasfaltu na začiatku 21. storočia. Výsledkom tejto technológie je produkt s obsahom 15 % recyklovanej gumovej drviny, ktorý má vyššiu kvalitu, väčšiu odolnosť a je menej náročný na údržbu.

Prvý závod na výrobu gumoasfaltu s kapacitou 5000 ton ročne bol uvedený do prevádzky v maďarskom Zalaegerszegu v roku 2012. Minulý bol rok v Zalaegerszegu otvorený nový závod s kapacitou 20 000 ton ročne.

Gumoasfalt bol napríklad použitý na výstavbu nábrežnej cesty popri Dunaji v 13. okrese Budapešti.

Hlavné výhody gumoasfaltu:

• Predĺžená životnosť v porovnaní s bežnými asfaltovými cestami.

• Vynikajúce únavové vlastnosti, vďaka ktorým vzniká na cestách menej prasklín.

• Výsledkom je vyššia nosnosť a znížená tendencia k tvorbe nerovností a vyjazdených koľají.

• Vynikajúca priľnavosť k minerálnemu podkladu znižuje riziko výtlkov.

• Dlhšia životnosť a lepšia odolnosť vedú k nižším nákladom na údržbu.

• Znižuje hluk z dopravy.

• Zvýšená bezpečnosť premávky vďaka lepšiemu odtoku vody.

  • autor:
  • MOLGroup
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a prodej výrobků z ropy a jejího chemického zpracování - výroba a distribuce polyetylénu (LDPE) a polypropylenu (PP), distribuce HDPE.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře