• Úvod
  • Odborné články
  • Skupina MOL získala maloobchodní aktiva na Slovensku a v Maďarsku v souladu s aktualizovanou dlouhodobou strategií

Skupina MOL získala maloobchodní aktiva na Slovensku a v Maďarsku v souladu s aktualizovanou dlouhodobou strategií

Skupina MOL získala maloobchodní aktiva na Slovensku a v Maďarsku v souladu s aktualizovanou dlouhodobou strategií

Skupina MOL oznámila akvizici 100% společnosti Normbenz Slovakia s.r.o. od Normeston Group Cyprus Limited (prodej podílu), která zahrnuje 16 čerpacích stanic na Slovensku provozovaných pod značkou Lukoil. Nadobudne ich společnost Slovnaft.

Skupina MOL tiež uzavrela zmluvu so spoločnosťou Marché International AG o kúpe spoločnosti, ktorá prevádzkuje v Maďarsku 9 reštaurácií pod značkou Marché.

Dohody napĺňajú dlhodobú aktualizovanú stratégiu Skupiny MOL “SHAPE TOMORROW” 2030+, ktorá kladie osobitný dôraz na rozvoj služieb zákazníkom.

„Ďalší rozvoj ponuky stravovania a služieb pre pohodlie zákazníkov, ako aj expanzia našej siete sú súčasťou aktualizovanej stratégie a slúžia nášmu cieľu stať sa regionálnym lídrom v maloobchode s palivami, ako aj tovarom a službami pre pohodlie zákazníkov. Aby sme to dosiahli, odhodlane hľadáme nové príležitosti.

Získanie 16 nových čerpacích staníc na Slovensku je pre nás príležitosťou rozšíriť našu prítomnosť v krajine a zaviesť náš koncept Fresh Corner na nových čerpacích staniciach. Akvizícia spoločnosti prevádzkujúcej reštaurácie Marché v Maďarsku zas otvára spoločnosti MOL nové perspektívy, pretože jej umožňuje posunúť svoju gastro ponuku na novú úroveň a osloviť maloobchodnými službami širšiu verejnosť,” uviedol Péter Ratatics, viceprezident Skupiny MOL pre Služby zákazníkom.

Lukoil Slovnaft
 

„Rozširujeme maloobchodnú sieť Slovnaftu na Slovensku, aby sme boli ešte bližšie k našim zákazníkom. Novo získané čerpacie stanice budú rebrandované a poskytnú ľuďom na cestách vysoký štandard produktov a služieb, ktorý od našej siete očakávajú,“ povedala Timea Reicher, riaditeľka Maloobchodu spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Akvizícia 100 % spoločnosti Normbenz Slovakia s.r.o. zahŕňa maloobchodnú sieť 16 čerpacích staníc so značkou Lukoil na celom území Slovenska. Tieto čerpacie stanice vhodne doplnia maloobchodnú sieť Slovnaftu, ktorá má súčasnosti 254 čerpacích staníc.

Značku Lukoil nahradí značka Slovnaft. Zámerom Slovnaftu je zaviesť aj na nových čerpacích staniciach koncept Fresh Corner s prémiovými gastro produktmi a ďalšími službami, ktoré už poskytuje maloobchodná sieť Slovnaft. Transakciu ešte musí schváliť Protimonopolný úrad SR. 

Sedem z deviatich nadobudnutých reštaurácií Marché International je už desať rokov pevnou súčasťou čerpacích staníc MOL. Vďaka čerstvosti a koncepcii prípravy à la minute poskytujú tieto reštaurácie na európskom trhu špičkovú kvalitu.

V uplynulých rokoch získala spoločnosť MOL dostatok regionálnych skúsenosti a znalostí, aby mohla začať prevádzkovať tieto reštaurácie v rámci vlastného podnikania, so zámerom včleniť ich do konceptu Fresh Corner. Akvizícia podlieha schváleniu zo strany maďarského orgánu pre hospodársku súťaž (GVH). 

Koncept Fresh Corner bol uvedený na trh v roku 2015. Popri tankovaní prináša ľuďom na cestách možnosť vychutnať si na čerpacích staniciach aj kvalitnú kávu, hot-dogy, čerstvé sendviče či pečivo. Reťazec má v súčasnosti 955 prevádzok. Koncept Fresh Corner výrazne prispel k rekordnému výsledku segmentu Služieb zákazníkov v roku 2020.

  • autor:
  • Slovnaft, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a prodej výrobků z ropy a jejího chemického zpracování - výroba a distribuce polyetylénu (LDPE) a polypropylenu (PP), distribuce HDPE.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře