• Úvod
 • Odborné články
 • Slovenský plastikářský klastr oslavil na valném shromáždění desetiletka svého fungování

Slovenský plastikářský klastr oslavil na valném shromáždění desetiletka svého fungování

 • 02.07.2019
 • Služby
Slovenský plastikářský klastr oslavil na valném shromáždění desetiletka svého fungování

V hotelu Mikado v Nitře se setkalo 33 účastníků z 22 členských firem Slovenského plastikářského klastru (SPK), aby se v rámci valného shromáždění SPK (VZ SPK) osobně a obchodně lépe poznali, aby odhlasovali rozpočet, plán aktivit na rok 2019 a výroční zprávu za rok 2018.

Zasadnutie valného zhromaždenia, ako najvyššieho orgánu SPK bolo v roku 2019 slávnostnejšie, pretože SPK oslávil desaťročnicu svojho fungovania. Ing. Tibor Tekeľ, ako prvý predseda prezídia SPK, zaspomínal na založenie SPK, začiatky aj míľniky, ale aj problémy, cez ktoré musel SPK za svojich 10 rokov prejsť. Poďakoval všetkým, ktorí prispeli k budovaniu, posilneniu a rozvoju SPK.

Slovenský plastikársky klaster 
 Ing. Tibor Tekeľ, prvý predseda prezídia SPK 


Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. súčasný predseda prezídia zhodnotil kľúčové aktivity roku 2018 a predstavil Stratégiu SPK na roky 2019-2025. Tú mohli členovia SPK pripomienkovať, lebo bola umiestnená v členskej zóne SPK viac ako 1 týždeň. Stratégiu SPK na roky 2019-2025 nakoniec účastníci VZ SPK 2019 jednohlasne schválili.

Slovenský plastikársky klaster 
Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. súčasný predseda prezídia SPK 


Vzhľadom na skutočnosť, že o vstup do SPK prejavujú záujem subjekty s rôznou právnou formou, prezídium navrhlo VZ SPK v roku 2019 zmenu stanov a ich rozšírenie v časti členovia - o subjekty s inou právnou formou a  startupy.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo aj 20 hostí zo 16 organizácií. Tí zastupovali organizácie a inštitúcie, ktoré s SPK dlhodobo spolupracujú.

 • autor:
 • Slovenský plastikársky klaster
 • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  Zájmové sdružení nezávislých právnických osob a přidružených institucí, které jsou regionální a nadregionální propojeny s potenciálem zvyšování konkurenceschopnosti v plastikářské oblasti.

FotografieMohlo by vás také zajímat