SOVA Digital: První setkání R & D lídrů Slovenska

 • 11.06.2019
 • Služby
SOVA Digital: První setkání R & D lídrů Slovenska

R & D (Research & Development) lídři výzkumně-vývojových center Slovak průmyslových firem se sešli na prvním společném setkání, aby hledali prostor vzájemné spolupráce pro zlepšení situace v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje. Cílem akce bylo vytvořit kooperaci R & D lídrů, která má ambici přispět k inovační budoucnosti Slovenska.

Výsledkom diskusií bolo vytvorenie návrhu konceptu pilotného projektu spolupráce R&D centier v dvoch vybraných oblastiach: zvýšenie záujmu o technické vzdelanie a kooperáciu R&D centier prostredníctvom online portálu Asociácie priemyselných zväzov (APZ) www.spolupracuj.me. Iniciátorom a koordinátorom stretnutia bola spoločnosť SOVA Digital a partnerom podujatia Asociácia priemyselných zväzov. Oživením bola účasť 18 vybraných študentov zo strojníckych fakúlt, ktorí boli aktívne zapojení do všetkých aktivít stretnutia.

Na Slovensku je v priemyselných sektoroch strojárstvo a automotive evidovaných  viac ako 40 R&D centier. Väčšina z nich má výborné výsledky, ale majú aj mnohé spoločné problémy. Chýbajú im kvalifikovaní ľudia, kooperujú vzájomne vo veľmi malom rozsahu a dosahujú veľmi nízku úroveň spolupráce s výskumnými inštitúciami, či univerzitami. Aktivity, ktoré boli realizované na prvom stretnutí slovenských R&D lídrov smerovali hlavne k výmene skúseností, hľadaniu vzájomných prepojení, zdieľaniu infraštruktúry, zdrojov a ľudského kapitálu, či rozvoju vzájomnej kooperácie. Súčasne pomenovali problémy a príležitosti v R&D oblasti a formulovali konkrétne návrhy na ich riešenie s cieľom zlepšiť prostredie pre priemyselný výskum a vývoj na Slovensku.

Výdavky Slovenska na výskum a vývoj sú dlhodobo hlboko pod priemerom OECD a najnižšie aj medzi krajinami V4. „Slovenský priemysel je primárne orientovaný na výrobu. V porovnaní s vyspelými krajinami, a dokonca i okolitými krajinami, Slovensko výrazne zaostáva v oblasti podnikového výskumu a vývoja,“ konštatuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital a dodáva: „Priemysel na Slovensku je postavený na investíciách do výroby. Štát by mal však hľadať spôsoby a podmienky na to, aby výrazne zdynamizoval a posilnil priemyselný výskum a vývoj.“

SOVA digital 
  

Pod gesciou APZ sa koncom marca tohto roku podarilo zamestnávateľom presadiť požiadavky pre posilnenie priemyselného výskumu a vývoja aj cez Radu vlády pre vedu, techniku a inovácie. Tá síce podporila návrhy zamestnávateľov, do dnešného dňa však neboli prerokované vládou SR. Prekážkou napredovania výskumu a vývoja je aj prístup vlády k stratégii programu na podporu výskumu a vývoja RIS3, ktorá bola schválená v roku 2013. Akčný plán sa však objavil až v roku 2017 a z jeho 23 opatrení  boli do konca roku 2018 naplnené len tri. „Prístup politikov, štátu, čiže riešenie zhora, je problematické, cítime úradnícke a politické bariéry. Preto hľadáme aj iné cesty. Keď to nejde zhora, musí to ísť zdola,“ tlmočí postoj R&D lídrov M. Morháč.

Účastníci stretnutia sa zhodli na dvoch základných smeroch spolupráce. Prvým je vzájomná kooperácia, a networking, sprehľadnenie výskumných a vývojových kapacít a technológií na Slovensku. Priestor pre jej naplnenie poskytne spolupráca s portálom Zväzu elektrotechnického priemyslu SR www.spolupracuj.me, ktorý dnes ponúka online register firiem hľadajúcich technické riešenia a poskytuje priestor pre zdieľanie kapacít a infraštruktúry pre výrobu, výskum, vývoj a inovácie. Portál pracuje s dopytmi a ponukami zaregistrovaných firiem. Ako jediný obsahuje aj komplexný prehľad o aktuálnych EŠIV výzvach s možnosťou ich vyhľadávania a triedenia. „Členské zväzy Asociácie priemyselných zväzov pripravili pre priemyselné podniky pomyselnú zasadačku vo virtuálnom priestore, v ktorej sa môžu stretnúť dvaja podnikatelia alebo podnikateľ s univerzitou a nadviazať spoluprácu vo výskumných, vývojových či výrobných otázkach. Výhodou je spájanie ponúk s dopytom pomocou umelej inteligencie. Čím viac príspevkov tam bude, tým bude portál funkčnejší,“ približuje generálny sekretár APZ Andrej Lasz. Registrácia i samotné používanie portálu spolupracuj.me sú bezplatné.

Druhým výstupom stretnutia je aktívne zvyšovanie záujmu mladých ľudí o technické vzdelávanie. R&D lídri sa zhodli, že jedným z najväčších problémov R&D centier je nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Dôvod vidia práve v nezáujme mladých ľudí o štúdium technických predmetov. „Diskusia na tému nezáujmu o štúdium technických predmetov sa zosilňuje. R&D lídri sa dohodli na vytvorení užšej spolupráce  už so základnými a strednými školami v regióne, v ktorom pôsobia. Vyjadrili potrebu spropagovania nielen štúdia technických predmetov, ale aj búrania mýtov a predsudkov o podmienkach práce v technických profesiách,“ priblížil výsledky diskusií Vladimír Švač, špecialista pre inovačný manažment spoločnosti SOVA Digital. Pracovný tím pripravuje aktivity so základnými školami, na ktorých sa plánuje spolupráca aj s regionálnymi autoritami a zástupcami verejnej správy.

 • autor:
 • SOVA Digital a.s.
 • SOVA Digital a.s.

  SOVA Digital a.s.

  Přináší komplexní řešení digitalizace a optimalizace výrobních procesů v konceptu Industry 4.0. Má dlouholetou pozici vizionáře a inovátora s individuálním přístupem k potřebám klienta.Mohlo by vás také zajímat

 • Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 v Nitře - ocenění a fotogalerie

  Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 v Nitře - ocenění a fotogalerie

  Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře se na výstavišti Agrokomplex konal ve dnech 21. - 24. května 2019 a opět pro návštěvníky připravil množství expozic s nejnovějšími řešeními a technologiemi. Kromě strojírenské produkce se představili i produkty a novinky z jiných oblastí průmyslu, které jsou...

 • Staňte se odborníkem v oblasti zpracování plastů, zajistěte si profesi s budoucností

  Staňte se odborníkem v oblasti zpracování plastů, zajistěte si profesi s budoucností

  Pokud vystudujete některý z uvedených nových oborů, nemůže se stát, že po skončení školy nezískáte zaměstnání. Nové učební obory, na které se můžete hlásit už dnes vznikly z podnětu výrobních firem, které zápasí s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Právě na podnět výrobců a zpracovatelů plastů...

 • Seminář IPA Slovakia: Naučme se vyrábět kvalitně produkty!

  Seminář IPA Slovakia: Naučme se vyrábět kvalitně produkty!

  V současné době máme dostatek. Dostatek všeho. Kvalitních, ale i nekvalitních výrobků, jejich různých variant, napodobenin, atrapa, nebo dokonce škodlivých produktů, ekologicky závadných. Opravdu si je z čeho vybrat. Ale jak zákazník zjistí, že je produkt...

 • Propojené zařízení mění výrobní průmysl

  Propojené zařízení mění výrobní průmysl

  Využití internetu věcí (IoT) v průmyslu je jedním z nejvýznamnějších kroků na cestě k Industry 4.0. Průmyslové IoT výrazně zvyšuje efektivitu a kvalitu výroby a minimalizuje zbytečné náklady. O shromažďování, analýze, distribuci dat, technologiích, ale také o aktuální situaci v průmyslové výrobě a...