SOVA Digital: První setkání R & D lídrů Slovenska

 • 11.06.2019
 • Služby
SOVA Digital: První setkání R & D lídrů Slovenska

R & D (Research & Development) lídři výzkumně-vývojových center Slovak průmyslových firem se sešli na prvním společném setkání, aby hledali prostor vzájemné spolupráce pro zlepšení situace v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje. Cílem akce bylo vytvořit kooperaci R & D lídrů, která má ambici přispět k inovační budoucnosti Slovenska.

Výsledkom diskusií bolo vytvorenie návrhu konceptu pilotného projektu spolupráce R&D centier v dvoch vybraných oblastiach: zvýšenie záujmu o technické vzdelanie a kooperáciu R&D centier prostredníctvom online portálu Asociácie priemyselných zväzov (APZ) www.spolupracuj.me. Iniciátorom a koordinátorom stretnutia bola spoločnosť SOVA Digital a partnerom podujatia Asociácia priemyselných zväzov. Oživením bola účasť 18 vybraných študentov zo strojníckych fakúlt, ktorí boli aktívne zapojení do všetkých aktivít stretnutia.

Na Slovensku je v priemyselných sektoroch strojárstvo a automotive evidovaných  viac ako 40 R&D centier. Väčšina z nich má výborné výsledky, ale majú aj mnohé spoločné problémy. Chýbajú im kvalifikovaní ľudia, kooperujú vzájomne vo veľmi malom rozsahu a dosahujú veľmi nízku úroveň spolupráce s výskumnými inštitúciami, či univerzitami. Aktivity, ktoré boli realizované na prvom stretnutí slovenských R&D lídrov smerovali hlavne k výmene skúseností, hľadaniu vzájomných prepojení, zdieľaniu infraštruktúry, zdrojov a ľudského kapitálu, či rozvoju vzájomnej kooperácie. Súčasne pomenovali problémy a príležitosti v R&D oblasti a formulovali konkrétne návrhy na ich riešenie s cieľom zlepšiť prostredie pre priemyselný výskum a vývoj na Slovensku.

Výdavky Slovenska na výskum a vývoj sú dlhodobo hlboko pod priemerom OECD a najnižšie aj medzi krajinami V4. „Slovenský priemysel je primárne orientovaný na výrobu. V porovnaní s vyspelými krajinami, a dokonca i okolitými krajinami, Slovensko výrazne zaostáva v oblasti podnikového výskumu a vývoja,“ konštatuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital a dodáva: „Priemysel na Slovensku je postavený na investíciách do výroby. Štát by mal však hľadať spôsoby a podmienky na to, aby výrazne zdynamizoval a posilnil priemyselný výskum a vývoj.“

SOVA digital 
  

Pod gesciou APZ sa koncom marca tohto roku podarilo zamestnávateľom presadiť požiadavky pre posilnenie priemyselného výskumu a vývoja aj cez Radu vlády pre vedu, techniku a inovácie. Tá síce podporila návrhy zamestnávateľov, do dnešného dňa však neboli prerokované vládou SR. Prekážkou napredovania výskumu a vývoja je aj prístup vlády k stratégii programu na podporu výskumu a vývoja RIS3, ktorá bola schválená v roku 2013. Akčný plán sa však objavil až v roku 2017 a z jeho 23 opatrení  boli do konca roku 2018 naplnené len tri. „Prístup politikov, štátu, čiže riešenie zhora, je problematické, cítime úradnícke a politické bariéry. Preto hľadáme aj iné cesty. Keď to nejde zhora, musí to ísť zdola,“ tlmočí postoj R&D lídrov M. Morháč.

Účastníci stretnutia sa zhodli na dvoch základných smeroch spolupráce. Prvým je vzájomná kooperácia, a networking, sprehľadnenie výskumných a vývojových kapacít a technológií na Slovensku. Priestor pre jej naplnenie poskytne spolupráca s portálom Zväzu elektrotechnického priemyslu SR www.spolupracuj.me, ktorý dnes ponúka online register firiem hľadajúcich technické riešenia a poskytuje priestor pre zdieľanie kapacít a infraštruktúry pre výrobu, výskum, vývoj a inovácie. Portál pracuje s dopytmi a ponukami zaregistrovaných firiem. Ako jediný obsahuje aj komplexný prehľad o aktuálnych EŠIV výzvach s možnosťou ich vyhľadávania a triedenia. „Členské zväzy Asociácie priemyselných zväzov pripravili pre priemyselné podniky pomyselnú zasadačku vo virtuálnom priestore, v ktorej sa môžu stretnúť dvaja podnikatelia alebo podnikateľ s univerzitou a nadviazať spoluprácu vo výskumných, vývojových či výrobných otázkach. Výhodou je spájanie ponúk s dopytom pomocou umelej inteligencie. Čím viac príspevkov tam bude, tým bude portál funkčnejší,“ približuje generálny sekretár APZ Andrej Lasz. Registrácia i samotné používanie portálu spolupracuj.me sú bezplatné.

Druhým výstupom stretnutia je aktívne zvyšovanie záujmu mladých ľudí o technické vzdelávanie. R&D lídri sa zhodli, že jedným z najväčších problémov R&D centier je nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Dôvod vidia práve v nezáujme mladých ľudí o štúdium technických predmetov. „Diskusia na tému nezáujmu o štúdium technických predmetov sa zosilňuje. R&D lídri sa dohodli na vytvorení užšej spolupráce  už so základnými a strednými školami v regióne, v ktorom pôsobia. Vyjadrili potrebu spropagovania nielen štúdia technických predmetov, ale aj búrania mýtov a predsudkov o podmienkach práce v technických profesiách,“ priblížil výsledky diskusií Vladimír Švač, špecialista pre inovačný manažment spoločnosti SOVA Digital. Pracovný tím pripravuje aktivity so základnými školami, na ktorých sa plánuje spolupráca aj s regionálnymi autoritami a zástupcami verejnej správy.

 • autor:
 • SOVA Digital a.s.
 • SOVA Digital a.s.

  SOVA Digital a.s.

  Přináší komplexní řešení digitalizace a optimalizace výrobních procesů v konceptu Industry 4.0. Má dlouholetou pozici vizionáře a inovátora s individuálním přístupem k potřebám klienta.Mohlo by vás také zajímat

 • Na MSV 2019 bude představena Digitální továrna 2.0 tak, jako ještě nikdy

  Na MSV 2019 bude představena Digitální továrna 2.0 tak, jako ještě nikdy

  Postupující digitalizace ve všech oblastech lidské činnosti přináší stále nové, mnohem vyspělejší a přitom realističtější modely výroby. Ve skutečnosti ale velká část veřejnosti a často i část odborné veřejnosti neví, co si opravdu pod názvem Průmysl 4.0 má konkrétně představit. Proto v rámci...

 • Když šetřit znamená prodělávat aneb výzva jednoho technika

  Když šetřit znamená prodělávat aneb výzva jednoho technika

  Již řadu let se pan Štětina ze společnosti technology-support s.r.o. pohybuje jako aplikační technik a školitel ve firmách a všiml si zajímavé věci. Když přijde frézař k nadřízenému či majiteli firmy s tím, že potřebuje nový nástroj, protože ten starý již není funkční, nestane se mu, že by mu...

 • Zpráva výstavního výboru veletrhu K 2019: Trh a ekonomika

  Zpráva výstavního výboru veletrhu K 2019: Trh a ekonomika

  Od roku 1952 zaujímá veletrh K Düsseldorf výsadní pozici mezi všemi specializovanými veletrhy oboru plastů a kaučuku. Žádná jiná událost nezviditelňuje celosvětové úspěchy polymerních materiálů tak zřetelně, hmatatelně a transparentně. Také 21. ročník tohoto veletrhu dokládá trvalý růst světového...

 • Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 v Brně se zaměřuje na digitalizaci výroby

  Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 v Brně se zaměřuje na digitalizaci výroby

  Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií, představí fenomén digitální továrny a nově otevře diskusi k cirkulární ekonomice. MSV 2019 se uskuteční od 7. do 11. října na brněnském výstavišti, současně se... • Jubilejní 10. ročník konference FORMY a PLASTY 2019

  Jubilejní 10. ročník konference FORMY a PLASTY 2019

  Desátým rokem pořádá firma JAN SVOBODA s.r.o. ve spolupráci s Lubomírem Zemanem odbornou konferenci zaměřenou na vstřikování plastů. Cílem konference je poskytovat informace napříč výrobním řetězcem tak, aby bylo možné zvyšovat konkurenceschopnost firem na globálním...

 • K 2019 Düsseldorf – nové technologie jako motor inovací

  K 2019 Düsseldorf – nové technologie jako motor inovací

  Více než 3000 společností z oboru plastů a kaučuku představí produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek. Na tiskové konferenci v Budapešti se sešli organizátoři veletrhu přímo z Düsseldorfu - Thorsten Kühmann ředitel německé asociace VDMA pro plastikářské a gumárenské...

 • Veletrh Plastpol Kielce 2019 - fotoreportáž

  Veletrh Plastpol Kielce 2019 - fotoreportáž

  Bilance letošního mezinárodního veletrhu plastů a gumy Plastpol 2019 byla rekordní a působivá, zúčastnilo se ho 910 firem ze 42 zemí, které zaplnily 7 výstavních hal. Výstava byla letos zatím největší ve své historii. Obchodní rozsah veletrhu zahrnoval technologie, stroje a zařízení, balení,...