• Úvod
  • Odborné články
  • Speciální plast od společnosti LANXESS umožňuje motoru auta „správně dýchat“

Speciální plast od společnosti LANXESS umožňuje motoru auta „správně dýchat“

Speciální plast od společnosti LANXESS umožňuje motoru auta „správně dýchat“

Sloučeniny na bázi polybutylentereftalátu (PBT) německé společnosti Lanxess nabízejí vysokou stabilitu při hydrolýze v horkých a vlhkých podmínkách a dobrou průhlednost pro laserové svařování.

Tato kombinace je výjimečná, protože tyto dvě vlastnosti materiálu se obvykle navzájem vylučují. Společnost LANXESS nyní nabízí řadu PBT sloučenin, které úspěšně kombinují tyto dvě vlastnosti. Jedním z příkladů je Pocan B3233HRLT (odolný vůči hydrolýze, laserově transparentní), který se již používá v mnoha velkoobjemových aplikacích a lze jej použít například k výrobě pouzder pro mechatronické pohony pro řízení víření.

Nákladově efektivní výrobní proces

„Náš materiál PBT byl vybrán proto, že odolává vysokým teplotám pod kapotou automobilu, a to i za velmi vlhkých podmínek,“ říká Jean-Marie Olivé, odborník na vývoj aplikací v oddělení vysoce účinných materiálů (HPM) společnosti Lanxess. „Náš materiál také zaručuje nízkou míru deformace a vysokou tvarovou stabilitu. Díky těmto vlastnostem je ideálním pro složité geometrie takových kompaktních pouzder.“
I když je materiál obarven na černo, nadále nabízí vysokou úroveň průhlednosti v rozsahu vlnových délek laserů, které se obvykle používají pro laserové svařování plastů. Tím je zajištěno stabilní a efektivní svařování součástí pouzder.

 
  

 

Vynikající výsledky testů

Odolnost materiálu Pocan B3233HRLT vůči horkému a vlhkému prostředí prokazuje dlouhodobý test SAE/ /USCAR-2 Rev. 6, který se provádí podle normy stanovené Americkou společností automobilových inženýrů (SAE) a je považován za jeden z nejnáročnějších testů stability plastů při hydrolýze na světě. Hotový díl je v mnoha cyklech vystaven výrazným změnám teploty při relativní vlhkosti až 100 %. při zkouškách vzorků provedených v podobných podmínkách splnila testovaná směs požadavky třídy 3 a odolala tak teplotám až do 125 °C.

Laserové svařování – nejnovější trend

Laserové svařování využívané pro spojování součástí z termoplastů představuje takřka ideální technologii pro nákladově efektivní a šetrnou výrobu velmi malých součástek se složitou geometrií. Podporuje tedy trend miniaturizace elektrických a elektronických funkcí. Laserový paprsek prochází složkou průhlednou pro laser a jeho energie je absorbována druhou složkou — obvykle černě pigmentovanou — pod ní. Touto absorpcí vzniká teplo, které roztaví povrch druhé složky. Vedení tepla následně změkčuje povrch první součásti, což umožňuje vytvoření pevného svarového spoje mezi oběma součástmi. V případě servopohonu je laserově průhledná část vyrobena z materiálu Pocan B3233HRLT s laserově průhledným černým zbarvením, zatímco absorpční polovina pouzdra je vyrobena z materiálu Pocan B3233HR.

Optimalizovaný proces spalování

Servopohony pro ovládání proudění vzduchu ve spalovacích motorech. Jejich úkolem je regulovat přívod vzduchu do sací jednotky a zároveň zajistit dostatečné víření vzduchu. Pomáhají optimalizovat spalovací procesy, a tím hrají klíčovou roli při zajišťování vysoké účinnosti motoru, která se v konečném důsledku projevuje vysokou hospodárností a odpovídající nízkou spotřebou paliva.

  • autor:
  • LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník