Společnost Ampacet získala certifikaci COTREP na Masterbatch REC-NIR-BLACK

Společnost Ampacet získala certifikaci COTREP na Masterbatch REC-NIR-BLACK

Společnost Ampacet, celosvětový lídr ve výrobě masterbatchů, získala certifikaci COTREP na černy Masterbatch REC-NIR-BLACK PE 302 (1900302-E), tříditelnou pomocí technologie NIR, s využitím v polypropylenových pevných obalových aplikacích.

V roce 2019 získala společnost Ampacet certifikaci organizace COTREP na produkty REC-NIR-BLACK 1900302-EA a 4900147-E. V souladu s postupy organizace COTREP vykonaly společnosti Pellenc ST a Tomra, které poskytují recyklační řešení, úspěšné zkoušky třídění pomocí technologie dynamického NIR na černých polypropylenových táccích s obsahem 6 % REC-NIR-BLACK PE 302.

Testy prokázaly, že pevné obaly s až 6 % REC-NIR-BLACK PE 302 od společnosti Ampacet jsou detekovatelné pomocí senzoru NIR a jsou směrovány k toku polypropylenu se stejným třídicím výkonem, co do kvality a podílu detekce, jako ostatní domácí polypropylenové pevné obalové materiály. Masterbatch REC-NIR-BLACK PE 302 (1900302-E) od společnosti Ampacet je vhodný také k třídění polyethylenových pevných obalů pomocí NIR pro návrat do polyethylenového recyklačního proudu.

Ampacet NIR
 

„Masterbatch REC-NIR-BLACK od společnosti Ampacet umožňují společnostem využívat černé obaly na francouzském trhu, aniž by se vystavily dodatečné daňové zátěži (10 % v roce 2020), připočítávané k ekologické dani, jak stanoví francouzská společnost CITEO. Masterbatche REC-NIR-BLACK od společnosti Ampacet významně přispívají k recyklovatelnosti černého plastového odpadu a napomáhají podpoře oběhového hospodářství,“ informoval Philippe Hugelé, Strategic Business Manager pro lisování společnosti Ampacet.

Produkt REC-NIR-BLACK, součást udržitelných řešení R3, jež představují závazek společnosti Ampacet vyvíjet nové a inovativní produkty na pomoc při ochraně životního prostředí, byl vyhlášen vítězem soutěže Plastics Recycling Awards Europe v kategorii technologická inovace produktu za rok 2019.

Většina černých obalů obsahuje saze, nejběžnější černé barvivo, a recyklační společnosti je nemůžou třídit. Saze vstřebávají značnou část ultrafialového a infračerveného spektra, přičemž zabraňují odrážení infračerveného světla zpět k senzoru a následně blokují identifikaci pryskyřice pomocí NIR senzoru.

Většina černých plastových obalů může být likvidována jedině na skládce nebo využívána na obnovu energie. Obaly využívající produkty černých masterbatchů od společnosti Ampacet, které jsou detekovatelné pomocí technologie NIR, však lze skenovat pomocí technologie blízkého infračerveného záření a automaticky třídit v zařízeních pro využití odpadu. Tato technologie umožňuje opakované použití a recyklaci černých obalů a poskytuje společnostem zabývajícím se recyklací odpadu možnost tento odpad zhodnotit.

Chcete-li se dozvědět víc, obraťte se na nás na adrese marketing.europe@ampacet.com.

  • autor:
  • Ampacet Europe S.A.
  • Ampacet Europe S.A.

    Ampacet Europe S.A.

    Barviva, přísady, aditiva, barevné koncentráty, masterbatch, UV stabilizátory suroviny a přísady pro gumárenský průmysl, barviva pro bioplasty.Mohlo by vás také zajímat