• Úvod
  • Odborné články
  • Společnost DESMA představuje jako virtuální spolupráce definuje nový pracovní svět

Společnost DESMA představuje jako virtuální spolupráce definuje nový pracovní svět

Společnost DESMA představuje jako virtuální spolupráce definuje nový pracovní svět

Zejména v dobách pandemie, se celý pracovní svět mění. Tam, kde se před časem konaly krátké porady přímo v kanceláři, je dnes pusto. Mnoho zaměstnanců pracuje decentralizovaně v domácí kanceláři. Již před pandemií však bylo zřejmé, že pracovní svět se brzy změní. Stále složitější požadavky na globální společnosti vyžadují novou úroveň spolupráce.

Cieľom je spojiť ľudí, ktorí sú od seba fyzicky vzdialení, ale ktorí spolupracujú. Od všetkých zamestnancov, ktorí spolupracujú na miestnej alebo dokonca globálnej úrovni, sa vyžaduje efektívna a jednoduchá forma komunikácie.

Aby bolo možné vytvoriť silné, agilné, medzipodnikové tímy, integrovala DESMA do novej digitálnej platformy SmartConnect4.U Ecosystem takzvané „Miestnosti - spaces“. Mnoho zamestnancov je zapojených najmä do zložitých projektov, a každý člen je dôležitý pre úspech projektu. Komunikácia však hrá rozhodujúcu úlohu v efektivite tímu a tým aj celého projektu. V programe „Spaces“ ponúka DESMA jednoduchý a intuitívny spôsob formovania medzipodnikových tímov. Špeciálne komunikačné miestnosti môžu byť otvorené alebo uzavreté. Možné sú dôverné rozhovory, ale aj otvorené diskusie. Dôležitým bodom je tiež schopnosť ukladať dokumenty na centrálnom mieste a sprístupniť ich ostatným členom tímu. Takto je možné efektívne a účelne spolupracovať na jednotlivých dokumentoch, všetci zamestnanci majú vždy aktuálne informácie. Existujú rôzne možnosti, ako sa vyhnúť nesprávnej komunikácii. Týmto spôsobom je možné konverzácie prepojiť priamo s fyzickými objektmi, ako sú napríklad výrobné zariadenia.

DESMA spaces

 

Úspešná virtuálna spolupráca však nie je definovaná iba komunikáciou, ale aj výmenou poznatkov. DESMA zdieľa všetky známe údaje o strojoch so svojimi zákazníkmi na novej digitálnej platforme SmartConnect4.U Ecosystem. Na prvý pohľad vidíte, aké servisné volania, dodávky náhradných dielov, dopyty, ponuky, objednávky atď. prebehli. To možno dokonca rozdeliť na jednotlivé stroje, a tak je k dispozícii úplná história. Digitálne zabezpečenie dokumentácie strojov má však tiež pozitívne účinky na analógový svet. Napríklad zamestnanec údržby má vždy k dispozícii najnovšiu dokumentáciu pre desiatky strojov v tablete. Časovo náročná práca na údržbe a pri archivácii papierových dokumentov už nie je potrebná. Najmä vo veľkých spoločnostiach trávi personál údržby veľa času na ceste medzi dielňou a strojom. Cieľom je obmedziť zbytočné cesty, preto ponúka DESMA svojim zákazníkom možnosť prístupu k ovládaciemu panelu stroja, teda k vlastnému využívaniu vzdialených služieb. Nezáleží na tom, či chcete iba ušetriť vzdialenosť medzi kanceláriou majstra a strojom, alebo či pomáha personál údržby v pohotovostnej službe z domu. Pomocou tohto nástroja je dokonca možné ponúknuť interné i nezávislé globálne služby. Na zavŕšenie spolupráce môžete pomocou SmartShopu veľmi jednoduchým spôsobom objednať náhradné diely na stroje. Môžu byť použité interaktívne 2D výkresy alebo dokonca kompletné 3D modely strojov. Zákazník môže vidieť stroj tak, ako stojí v skutočnosti pred ním. Náhradné diely je možné objednávať bez rizika zámeny a bez jazykových bariér.

DESMA poskytuje ďalšiu formu výmeny poznatkov vo forme webinárov. Špeciálne okolnosti pandémie Korony sa dajú využiť aj iným spôsobom. Pretože veľa zamestnancov, ktorí sa predtým intenzívne zaoberali výrobou, má teraz možnosť investovať svoj čas do odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania, kvôli výpadkom výroby a prerušeniu dodávateľských reťazcov. Virtuálny webinár je zaujímavou alternatívou ku klasickému tréningu. Cestovné časy a náklady, ktoré vzniknú pri osobných stretnutiach sú v prípade školení organizovaných ako webináre úplne eliminované. Vďaka našej rozsiahlej ponuke webinárov sú tematické oblasti tak diverzifikované, že si tu každý niečo nájde. Napríklad téma „Základy technológie elastomérov“ je vhodná pre nováčikov v priemysle spracovania gumy. Ale aj podnikatelia, ktorí majú inak zriedka kontakt s výrobou, tu môžu efektívne získavať nové vedomosti. Okrem základných prvkov sú predstavené aj nové produkty a koncepty, ktoré poskytujú podnet na zamyslenie, pretože tento neobvyklý čas je možné využiť aj na zmenu pohľadu.

DESMA

 

Aktuálny harmonogram všetkých webinárov je k dispozícii na digitálnej platforme SmartConnect4.U Ecosystem. Bezplatná registrácia je možná pre všetkých zákazníkov. DESMA ponúka online vzdelávací portál na novej digitálnej platforme SmartConnect4.U Ecosystem pre všetkých, ktorí teraz môžu kvôli chaosu ušetriť čas pri každodennej práci na ďalšom vzdelávaní. To znamená, že kdekoľvek je možné učenie nezávislé na čase.

Pretože v súčasnosti stále existujú cestovné obmedzenia, spoločnosť DESMA bude ešte  dobrý rok naďalej úspešne vykonávať digitálne predprebierky nových strojov. Za týmto účelom sa investovalo do vybavenia, pre zabezpečenie konfortných podmienok. Ak v minulosti cestovala celá delegácia niekoľko dní, dnes pracovník DESMA spája všetkých, ktorí sú virtuálne pri stroji. Okrem iného dostáva podporu od príslušného obchodného zástupcu, ktorý sprevádza prevzatie stroja z domácej kancelárie. Náš zamestnanec je vybavený náhlavnou súpravou, fotoaparátom a notebookom alebo tabletom. Zákazník naviguje zamestnanca po všetkých bodoch, ktoré si chce bližšie pozrieť, aby mu nič nebránilo v predprebierke. V prípade osobitných otázok je možné ľahko kontaktovať príslušného projektanta alebo projektového manažéra.

  • autor:
  • DESMA Slovakia, s.r.o.
  • DESMA Slovakia, s.r.o.

    DESMA Slovakia, s.r.o.

    Vstřikovací stroje pro vstřikování technické pryže a silikonových dílů, periferie, formy a automatizační systémy, studené vtoky, stroje na plasty a gumu.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře