• Úvod
  • Aktuality
  • Společnost Hard Plastic Recycling s.r.o. sbírá a vykupuje odpady z tvrdých plastů

Společnost Hard Plastic Recycling s.r.o. sbírá a vykupuje odpady z tvrdých plastů

Společnost Hard Plastic Recycling s.r.o. by vás ráda informovala o možnosti sběru nebo výkupu tvrdých plastů.

Špecializujeme sa na zber a výkup, tvrdých plastov z domácností, obchodných prevádzok, priemyslu a iných prevádzok, kde tieto plasty vznikajú. Jedná sa o zmes plastov ako na obrázku dole. Tak isto vieme vykúpiť PVC okná a profily.

Čo sa týka autorizovaných auto servisov a aj autovrakovísk, jedná sa o nárazníky, auto nádrže. Odpad, ktorý naša spoločnosť spracováva sa stáva novým zdrojom pre zhodnotenie odpadov a výrazným spôsobom prispieva k znižovaniu zaťaženia životného prostredia.

Hrad Plastic Recycling - zber a výkup tvrdých plastov 
  
  • autor:
  • Hard Plastic Recycling s.r.o.
  • Hard Plastic Recycling s.r.o.

    Hard Plastic Recycling s.r.o.

    Recyklace plastů, plastový odpad, výkup, prodej, třídění, lisování plastů, drcení plastů, odpadní konstrukční plasty, sběr a výkup plastů.

 

Nejnovější inzeráty