Společnost ML Polyolefins získala ocenění za regranulát s obsahem pryže

Společnost ML Polyolefins získala ocenění za regranulát s obsahem pryže

Během Mezinárodního veletrhu zpracování plastů a pryže PLASTPOL byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejlepší produkty. Ocenění v kategorii Technologie zpracování plastů získala společnost ML Polyolefins spolu s partnery: Bydhošť Industrial Cluster Tool Valley, Bydhošťskou univerzitou vědy a techniky a Technische Universitat Chemnitz za vývoj metody inovativního využití odpadní gumy z pneumatik.

Spomínané spoločnosti vyvinuli technológiu pre sekundárne využitie polypropylénového odpadového granulátu a gumy z pneumatík vo veľkých výrobkoch, ako je zatrávňovací rošt. Za toto riešenie získalo konzorcium ocenenie v kategórii Technológie spracovania plastov.

„Sme veľmi hrdí na cenu, ktorú sme dostali. Obchodnou myšlienkou našej spoločnosti je chrániť životné prostredie minimalizáciou a recykláciou odpadov Naše oddelenie výskumu a vývoja neustále pracuje na nových recyklátoch z ťažko recyklovateľných odpadov. V tomto projekte boli použité regranuláty plastovej fólie a gumy z pneumatík. Je to odpoveď plastikárskeho priemyslu na environmentálne výzvy,“ povedal Tomasz Mikulski, generálny riaditeľ spoločnosti ML Polyolefins.

Projekt je v súlade s pravidlami obehového hospodárstva, podľa ktorých by vyrobené materiály mali mať čo najdlhší životný cyklus. Toto je model, o ktorý sa Európska únia usiluje zavedením Zelenej dohody s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu v Európe do roku 2050.

„Je to veľký úspech pre klaster a našich partnerov. Podpora výskumno-vývojových aktivít je popri otázkach ako integrácia, spoločná propagácia, medzinárodná spolupráca a vzdelávanie jednou z kľúčových oblastí našej činnosti. Na druhej strane spolupráca medzi vedou a biznisom je základom pre ďalší rozvoj firiem,“ povedal Piotr Wojciechowski, výkonný riaditeľ Bydgoszcz Industrial Cluster.

ML Polyolefins - ocenenie za kompozit rPP-GTR( PP regranulát s obsahom gumy) 
  

Z granulátu polypropylénovej fólie a gumy z pneumatík bol vyrobený prototyp hotového výrobku, stabilizačný zatrávňovací rošt.

„Projekt zahŕňal použitie homogénneho gumového prášku z pneumatík so zrnitosťou menšou ako 0,5 mm ako plniva do polypropylénového regranulátu. Kompozit rPP-GTR bol pripravený na vstrekovanie. Problém bol v tom, že zmes obsahovala minimálne 50 % gumového plniva. Dôkladný výskum technických parametrov materiálu umožnil vyrobiť a prispôsobiť vstrekovaciu formu“ – vysvetlil prof. Dariusz Sykutera z Univerzity vedy a techniky v Bydgoszczi.

Subjekt spájajúci účastníkov bol Bydgoszcz Industrial Cluster Tool Valley. Projekt bol pod dohľadom Bydgoszczskej univerzity vedy a techniky, ktorá pozvala aj odborníkov na technológie polymérov z Chemnitz. Implementáciu technológie a použitie vyvinutého kompozitu zabezpečila spoločnosť ML Polyolefins.

  • autor:
  • ML Polyolefins


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník