Společnost Poliamid Plastics s.c. dodává komponenty pro predizolovaná potrubí

Společnost Poliamid Plastics s.c. dodává komponenty pro predizolovaná potrubí

Co je to předizolace, jaký úkol plní v moderním teplárenství a jaké výrobky se používají v předizolovaných potrubích. To se dozvíte v našem článku.

Co je to předizolace??

Předizolovaná trubka je vnitřní trubka umístěná ve vnější trubce, kde je prostor mezi dvěma trubkami vyplněn polyuretanovou pěnou. Úkolem pěny je právě izolace, tedy udržování teploty média uvnitř. Jde o technologii, která se postupně vyvíjela – ve světě od 70. let, v Polsku od roku 1989, kdy byly postupně měněny zastaralé teplovodní trubky a nahrazovány předizolovanými potrubími. Hlavní výhoda moderní metody oproti tradičním řešením spočívá v tom, že předizolované potrubí umožňuje výrazné snížení tepelných ztrát. Kromě toho umožnilo odstranit nejzávažnější komplikace jako korodující trubky, úniky vody ze sítě nebo poruchy izolace.

Zpočátku byl izolačním materiálem tuhý křemičitan vápenatý, který byl později nahrazen pěnobetonem. Žádný z nich však nesplnil svou funkci. Jako přelomové se ukázalo používání polymerů, tedy právě polyuretanové pěny, která se používá dodnes.

Předizolované trubky lze vyrábět jednou ze tří metod: systémem „trubka v trubce“, ve kterém existují dvě základní výrobní techniky: kontinuální a semikontinuální, a také inovativní a zároveň vzácně používanou metodou „conti“.

Nejčastěji používaným řešením při výrobě předizolovaného potrubí je semikontinuální metoda. Umožňuje výrobu trubek s téměř libovolnou tloušťkou izolační vrstvy, jako jediná umožňuje výrobu kolen, rozboček atd. a také se uvádí jako technický standard v platných normách a směrnicích. Tato technika vyžaduje používání výrobků a příslušenství pro předizolované trubky, jako jsou distanční, středicí nebo skládací kroužky nebo systém detekce poruch potrubí.

Poliamid plastics - vstrekovanie plastov, plastové komponenty pre teplárenstvo, predizolované potrubia 
  


Předizolované potrubí v teplárenství

Až do r. 1989 nikoho nepřekvapovala například nezjištěná porucha a několikahodinová přestávka v dodávce tepla nebo viditelná vodní fontána stříkající z podzemního potrubí, které právě prasklo. Scenérii mnoha polských měst doplňovaly pochybné dekorace v podobě nadzemních teplovodních potrubí, o která se člověk mohl popálit. Naštěstí od té doby byla tradiční poruchová teplovodní potrubí vyměněna za potrubí vyráběná moderní metodou - předizolovaná potrubí.

Rozvoj této technologie umožnil zcela se zbavit problémů, které předtím teplovodní sítě nedokázaly zvládnout - tepelných ztrát a velké poruchovosti při provozu potrubí. Scenérie měst se také začíná zlepšovat.

Struktura nadzemního potrubí pomalu ustupuje modernímu podzemnímu systému předizolovaného potrubí, který nejenže zajišťuje optimalizaci provozních parametrů, ale je neviditelný pro obyvatele.

Výrobky a příslušenství pro předizolovaná potrubí

Semikontinuální technologie, tedy nejpopulárnější, optimální, nejvšestrannější a nejčastější technologie, vyžaduje řadu výrobků a příslušenství k předizolovaným trubkám. Je to proto, že na rozvodné potrubí se nasazují kroužky, k nimž se připojují vodiče sloužící k detekci úniků. Předmontovaná rozvodná trubka se poté vloží do plášťové trubky HDPE a štěrbina kroužku na konci trubek se uzavře pěnovými zátkami. Poté se za vhodných podmínek a pomocí specializovaných nástrojů vstřikuje polyuretanová pěna. Poliamid Plastics od roku 2002 zásobuje i ta nejnáročnější průmyslová odvětví všemi potřebnými kroužky, kryty a dalšími prvky pro předizolované trubky.

  • autor:
  • Poliamid Plastics s.c.
  • Poliamid Plastics s.c.

    Poliamid Plastics s.c.

    Vstřikování plastů pro automobilový průmysl, čepice a zátky pro průmysl, spojovací kroužky, kryty trubek, výroba vstřikovacích forem, opravy a modernizace.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník