Společnosti Polykemi AB a HEXPOL TPE AB spolupracují na vývoji nových materiálů

Společnosti Polykemi AB a HEXPOL TPE AB spolupracují na vývoji nových materiálů

Výběr materiálu může být při konstruování spotřebních výrobků jedním z nejsložitějších úkolů. Je třeba nastavit rovnováhu mezi řadou požadovaných vlastností, a pokud mají být zohledněny i zásady eko-designu, je správná volba ještě spletitější. Když pro 2K díl zvolíte dva různé materiály, problém nezdvojnásobíte, nýbrž zčtyřnásobíte.

Společnosti HEXPOL TPE a Polykemi se spojily ve snaze usnadnit toto rozhodování a docílit kombinací materiálů podle jejich vlastností při zohlednění cílů udržitelnosti.

Obě společnosti chtějí demonstrovat nové možnosti v oblasti snižování uhlíkové stopy výrobků, zvyšování jejich recyklovatelnosti a optimalizace přilnavosti materiálů, a proto ve spolupráci laboratoře pro udržitelné materiály společnosti HEXPOL TPE a projektu Materialsmart® společnosti Polykemi přinášejí nová testovaná řešení.  

„V souvislosti s dekarbonizací je zcela zásadní činit informovaná rozhodnutí - a prvním krokem na cestě k tomuto cíli je objasnění ekologických důsledků,“ říká Henrik Palokangas, specialista na udržitelnost společnosti Polykemi.

Polykemi AB: termoplastické kompaundy, uhlíková stopa 

Henrik Palokangas, specialista na trvalou udržitelnost společnosti Polykemi a Klas Dannäs, ředitel pro trvalou udržitelnost společnosti HEXPOL TPE.

 

Kombinace materiálů, které snižují uhlíkovou stopu

Společnosti HEXPOL TPE i Polykemi již v oblasti udržitelnosti odvedly pěkný kus práce, takže dokáží stanovit uhlíkovou stopu výrobku (PCF) od těžby suroviny až po bránu závodu a vypočítat potenciál globálního oteplování (GWP) na kilogram materiálu.

Údaje PCF ukazují, že přechod z kombinace ABS na fosilní bázi od Polykemi obstřikovaného TPE na fosilní bázi od HEXPOL TPE na recyklovaný PP a TPE obsahující složky získané z oběhového biohospodářství může vést k 77% snížení emisí CO2-e. Uvedená kombinace potenciálně přináší i další výhody z hlediska životnosti produktů a kompatibility pro recyklaci.

Testovány byly i kombinace využívající mechanicky recyklovaný ABS s TPE obsahujícím složky získané z oběhového biohospodářství, které ve srovnání s jejich ekvivalenty založenými plně na fosilní bázi přinesly 57% snížení emisí CO2-e . TPE obsahuje složky získané z oběhového biohospodářství na základě principu hmotnostní bilance ze vstupních surovin 2. generace.

Polykemi AB: termoplastické kompaundy, uhlíková stopa 

Díky testování kombinací materiálů realizovanému ve spolupráci společností Polykemi a HEXPOL TPE lze náročný výběr materiálů pro 2K díly zjednodušit.

 

„Chceme-li v odvětví výroby plastických hmot docílit skutečné změny a nezbytné transformace, musíme spolupracovat. Tento společný projekt usiluje o zužitkování know-how obou partnerů a o nalezení kombinací s nejnižší možnou uhlíkovou stopou a nejvyšší možnou recyklovatelností. Ty však zároveň musí poskytovat dostatečnou záruku co do přilnavosti a trvanlivosti materiálů,“ říká Klas Dannäs, ředitel pro udržitelnost společnosti HEXPOL TPE.

  • autor:
  • Polykemi AB
  • Polykemi AB

    Polykemi AB

    Termoplastické kompaundy, kompaundy plastů, termoplastické elastomery, granulát plastů, plastové kompaundy pro automotive.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník