• Úvod
  • Odborné články
  • Startují podzimní odstávky v Slovnaftu, přispějí ke snížení emisí a zvýší bezpečnost výroby

Startují podzimní odstávky v Slovnaftu, přispějí ke snížení emisí a zvýší bezpečnost výroby

Startují podzimní odstávky v Slovnaftu, přispějí ke snížení emisí a zvýší bezpečnost výroby

Společnost Slovnaft v září a v říjnu opět odstaví část svých výrobních zařízení, aby provedla jejich povinnou údržbu, opravy a modernizaci. Cílem těchto prací je zajistit bezpečné provozování zařízení a zlepšit environmentální parametry výroby - snížit spotřebu energií a objem vypouštěných emisí.

Na prácach sa zúčastnia aj domáci a zahraniční externí dodávatelia – spolu približne 300 odborníkov. Prioritou je aj počas odstávok zachovať vysokú úroveň bezpečnosti práce a zavedených protipandemických opatrení.

Slovnaft, a.s. - údržba, modernizácia a servis zariadení 
  

Údržba časti výrobných zariadení sa začne ich odstavovaním 10. septembra 2021, posledné zariadenia po údržbe budú uvedené do normálneho chodu v závere októbra. Technologické zarážky môže sprevádzať mierne zvýšená hladina hluku a možný je aj vznik zápachu. O vplyve prác na komfort obyvateľov spoločnosť priebežne informuje aj cez aplikáciu Sused Slovnaft, ktorá poskytuje prehľad o aktuálnom dianí v rafinérii.

Cieľom prác počas technologických zarážok je vyčistenie zariadení, ich kontrola a opravy. Výroba tak bude efektívnejšia, s nižšími emisiami a nižšou spotrebou energií. Detailná kontrola výrobných zariadení spojená s opravami zas zvýši ich spoľahlivosť a bezpečnosť. Spoločnosť do rekonštrukcie investuje celkovo 3,5 milióna eur. Zásobovanie zákazníkov počas generálnych revízií a technologických zarážok nebude ovplyvnené.

Slovnaft, a.s. - údržba, modernizácia a servis zariadení 
  

Na technologických zarážkach sa okrem interných zamestnancov Slovnaftu a dcérskej spoločnosti Slovnaft Montáže a opravy budú podieľať aj externé spoločnosti. Približne tristo zamestnancov dodávateľov môže vstúpiť do výroby len s platným PCR alebo antigénovým testom a v priestoroch Slovnaftu dodržiavať interné protiepidemické opatrenia. Externých dodávateľov bude výrazne menej ako pri iných odstávkach, keď sa ich počet pohyboval v tisícoch.

  • autor:
  • SLOVNAFT, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a prodej výrobků z ropy a jejího chemického zpracování - výroba a distribuce polyetylénu (LDPE) a polypropylenu (PP), distribuce HDPE.Mohlo by vás také zajímat