• Úvod
 • Odborné články
 • Technologické dny 2019: Do budoucnosti se společností Arburg a její „Road to Digitalisation“

Technologické dny 2019: Do budoucnosti se společností Arburg a její „Road to Digitalisation“

 • 05.04.2019
 • Služby
Technologické dny 2019: Do budoucnosti se společností Arburg a její „Road to Digitalisation“

Technologické dny společnosti Arburg se konají již 20 let. V letech 1999 až 2019 se této velkolepé události v průmyslové oblasti zúčastnilo 93 000 pozvaných hostů z celého světa. Od 13. do 16. března 2019 se k akci připojilo více než 6 000 návštěvníků z 54 zemí. O to, aby se Technologické dny staly pro každého návštěvníka mimořádnou událostí, se zasloužilo přibližně 660 aktivně zapojených zaměstnanců a stážistů.

Hlavním tématem Technologických dnů byla „Road to Digitalisation“, díky které mohli návštěvníci získat komplexní informace o digitalizaci výroby zaměřené na produktivní zpracování plastů. K vidění bylo také více než 50 exponátů a automatizovaných systémů na klíč, včetně prezentace služeb servisu. Významnou událostí se stalo představení „AM Factory“ a zákaznického portálu „arburgXworld“. Na odborných prezentacích se 1400 návštěvníků mohlo dozvědět o aktuálních trendech v plastikářském průmyslu a dále účastníci navštívili některou z 200 komentovaných prohlídek výrobního závodu v plném provozu.

Od roku 1999 se Technologické dny společnosti Arburg ukázaly být úspěšným konceptem, díky čemuž jsou největší firemní akcí v oblasti plastikářského průmyslu na světě.

Velké skupiny návštěvníků ze zahraničí

„Podíl zahraničních návštěvníků se rok od roku zvyšuje a letos dosáhl 44 procent. V roce 2019 byly největší skupiny ze zámoří ze Severní Ameriky (140 účastníků) a z Číny (110). Většina evropských hostů dorazila prostřednictvím dceřiných společností ve Francii (200), Švýcarsku (190), Itálii (160) a České republice a na Slovensku (150).

 ARBURG  

„Road to Digitalisation“ se jako červená linka táhla napříč celou společností. Výstavní plocha s názvem Arena Efficiency poskytla návštěvníkům přehled o digitálních možnostech Arburg.

 


Road to Digitalisation“: srozumitelná digitální řešení

„Od veletrhu Fakuma 2018 k veletrhu K 2019 jsme na „Cestě k digitalizaci“. I během Technologických dnů to bylo zastřešující téma pro celou společnost, dosáhli jsme dalšího milníku a učinili toto složité téma uchopitelnějším,“ shrnuje Michael Hehl, společník a mluvčí dozorčí rady společnosti ARBURG. „Naši zákazníci mohli například v praxi vidět, které nástroje využívající rozšířenou a virtuální realitu můžeme v budoucnu použít, abychom výrazně zjednodušili školení a servis. Náš nový zákaznický portál „arburgXworld“ se již stal skutečností, jeho aplikace nabízejí velmi praktické výhody v oblasti strojového parku, využití servisu a elektronické objednávání náhradních dílů a do konce roku bude dostupný zákazníkům po celém světě. A samozřejmě jsme prostřednictvím více než 50 exponátů působivě ukázali, jak lze efektivně vyrábět díly vstřikováním a aditivní výrobou.“

Road to Digitalisation“ v celé společnosti

Jako průkopník v plastikářském průmyslu představila společnost Arburg v rámci „Road to Digitalisation“ vše, co je v současné době schopna nabídnout, pokud jde o „chytré stroje“, „inteligentní výrobu“ a „inteligentní servis“ a zákaznický portál „arburgXworld“, nabízející aplikace „Machine Center“, „Service Center“, „Shop“ a „Calendar“. Společnost Arburg shromažďuje servisní požadavky pomocí cloudu. Aplikace mohou poskytnout rychlý přehled o strojovém parku, umožňují snadné objednávání náhradních dílů prostřednictvím interaktivní navigace a umožňují nepřetržité vytváření požadavků na servis.

Prezentace digitálního rozhraní OPC UA ilustrovala, jak může být tento systém využit k on-line poskytování procesních informací systémům vyšší úrovně. Všechny stroje Allrounder byly vybaveny bránou IIoT (IIoT = průmyslový internet věcí), která nabízí velkou flexibilitu z hlediska implementace, např. Arburg Remote Service (ARS), Arburg Turnkey Control Module (ATCM), „arburgXworld“ a hostitelský počítačový systém Arburg (ALS), prostřednictvím kterého byly propojeny všechny exponáty. Každý stroj Allrounder v zákaznickém centru obsahoval v softwarové výbavě šest asistenčních balíčků Arburg. Ty na místě aktivně podporují obsluhu a usnadňují práci na stroji v souladu s požadavky výroby – od uvedení do provozu, nastavení a optimalizaci přes výrobu a monitorování až po servis. Součástí řídicího systému Gestica je i možnost grafického zobrazení simulace plnění dutiny taveninou, což bylo prezentováno na vystavovaném hybridním stroji Allrounder 920 H. Tato vizualizace nabízí okamžité srovnání mezi teoretickou simulací a skutečným vstřikováním (zdvihem šneku).

 ARBURG 

Zákaznický portál „arburgXworld“ se třemi ústředními aplikacemi „Machine Center“, „Service Center“ a „Shop“ je novým digitálním produktem Arburg.

 

Od rozšířené reality k prediktivní údržbě

Na výstavní ploše Efficiency Arena odborníci společnosti Arburg demonstrovali virtuální údržbu vstřikovací jednotky prostřednictvím datových brýlí AR (augmented reality) a v nich prováděnou on-line vizualizaci dat. To umožňuje bezpečné provádění složitých úkonů údržby a rychlou identifikaci a odstranění závad. Mimo jiné bylo dále prezentováno mazání kloubů na elektrických strojích závislé na zatížení a detekce kontaminace podtlakových ventilů. Řídicí systém bude v budoucnu schopen prostřednictvím čipu na vstřikovací jednotce zjistit, zda byl instalován správný válcový modul. Monitorování stavu opotřebitelných součástí v reálném čase (sledování stavu) a prediktivní údržba mohou být užitečné při prevenci poruch a neplánovaných odstávek.

Významné aktivity v oblasti vstřikování

Inovativní použití v automobilovém průmyslu a sektoru lehkých konstrukcí demonstrovalo vstřikování rotorových disků pro servoelektrické pohony, které bylo realizováno ve výzkumném projektu ProLemo, nebo přímé směšování vláken (FDC) odlehčených dílů vyztužených dlouhými vlákny a fyzikální napěňování Profoam. Kromě toho byly k vidění některé zákaznické aplikace z automobilového průmyslu. Největší díl – přední mřížka automobilu z ABS – byl vyroben na hybridním stroji Allrounder 1120 H s uzavírací silou 6 500 kN a řídicím systémem Gestica. Naproti tomu drobné dávkovací mikroventily pro lékařskou technologii vážily pouhých 0,038 gramu. Srdcem výrobní buňky byl elektrický stroj Allrounder 270 A vybavený mikrovstřikovací jednotkou velikosti 5, zásobníkem LSR a modulem čistého vzduchu.

Dalším inovativním použitím pro lékařskou technologii byla výroba laboratorního přípravku „labs-on-a-chip“ pomocí vstřikování kombinovaného s montáží. Elektrický dvoukomponentový stroj Allrounder 520 A vyrobil pomocí 2 + 2 kavitové formy společnosti Weber dvě destičky s kanály pro průtok kapaliny. Vytvoření kompletního dílu zahrnující jak vstřikování, tak montáž ve formě a vytvoření přívodních kanálů trvá přibližně 35 sekund.

Příkladem medicínské výroby byly křížové spojky z PVC-U, které se používají pro spojení hadiček při dialýze. Spojky byly vstřikovány na elektrickém stroji Allrounder 370 A v nerezovém provedení pro čisté prostory třídy ISO 7. Stroj tak splňuje vysoké hygienické nároky normy ISO 13485, stejně jako požadavky FDA a směrnice GMP.

 ARBURG 

Ukázky devíti aplikací na klíč s hodnotnými informacemi na téma digitalizace zaujaly velké množství návštěvníků.

 


Oblíbené řešení na klíč

Hala s „řešeními na klíč“ s devíti exponáty zaujala velké množství návštěvníků. Dva z těchto exponátů byly vybaveny novým systémem ATCM (řídicí modul Arburg na klíč) Scada. Například výroba vodováhy na elektrickém stroji Allrounder 470 A ukázala, jak ATCM sbírá a kombinuje procesní a testovací data a vizualizuje klíčové funkce celé výrobní buňky.

Velký zájem byl o zákaznické systémy, které společnost Arburg zastřešila jako primární dodavatel a které zdůraznily trendy, jako jsou výroba hybridních součástí a systémů na klíč s optimalizovaným půdorysem. Jako jeden příklad lze uvést hybridní stroj Allrounder 470 H, který vyráběl konektory pro snímače v motorových vozidlech tak, že obstřikoval kovové kontakty materiálem PBT (GF30). V automatizovaném procesu následovala zkouška vodivosti kontaktů, vysokonapěťová zkouška a optická zkouška správné polohy pinů. Dobré díly byly uloženy na výstup linky a připraveny k balení a expedici.

 ARBURG 

Světová premiéra „AM Factory“ přilákala velkou pozornost návštěvníků. Ti se tak mohli seznámit s přidanou hodnotou, kterou Freeformer 300-3X nabízí při aditivní výrobě v plně automatizovaných výrobních buňkách se síťovým propojením s IT.

 


Aditivní výroba: Freeformer a AM Factory

Během Technologických dnů vyrábělo sedm strojů Freeformer 200-3X funkční součásti z kvalifikovaných standardních granulátů nebo speciálních materiálů, včetně materiálů se schválením FDA pro medicínskou technologii. Jednou z novinek byl stroj Freeformer 300-3X se třemi dávkovacími jednotkami. Je to první stroj schopný aditivně vyrábět tříkomponentní díly, přičemž umožňuje kombinovat tvrdý a měkký materiál s využitím podpůrného materiálu. Exponát vyráběl pohyblivé prsty chapadla z ABS, TPE a podpůrného materiálu v jediném kroku a bez nutnosti další montáže. Chapadlo bylo integrováno na rameno šestiosého robota a v rámci automatizované výrobní linky použito k manipulaci s šachovými figurkami různých velikostí a tvarů. Proces výroby a manipulace byl průběžně monitorován a sebraná data bylo možné pomocí webové stránky zobrazovat on-line přístupem.

ARBURG  
Během odborných prezentací na témata „Road to Digitalisation“, „Trendy v automobilovém průmyslu“, „Freeformer“ a „Obalová technika“ mohli hosté denně získat informace o aktuálních tématech a trendech. 
  
ARBURG 

Návštěvníci Technologických dnů ve společnosti Arburg z České republiky a Slovenska

 
 • autor:
 • ARBURG spol. s r.o.


Mohlo by vás také zajímat

 • Na FEL ČVUT vzniká nové výzkumné centrum pro řízení typu drive by wire

  Na FEL ČVUT vzniká nové výzkumné centrum pro řízení typu drive by wire

  • 09.04.2019
  • Služby

  Špičkoví odborníci, finanční investice a velké ambice stojí za nově vzniklým výzkumným centrem s názvem Smart Driving Solutions při katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Tým 13 vědců pod vedením Tomáše Haniše si bere za cíl změnit zaběhlé uvažování a připravit půdu pro novou...

 • CAD/CAM řešení Cimatron v praxi

  CAD/CAM řešení Cimatron v praxi

  • 25.03.2019
  • Služby

  Na téma NC programování a NC programování s pomocí CAM či CAD/CAM softwaru toho bylo napsáno již velmi mnoho. Dnes se ale zkusme podívat na celou problematiku z jiného...

 • Kia opět zvítězila v iF Design Awards

  Kia opět zvítězila v iF Design Awards

  • 12.03.2019
  • Služby

  Trojka se opět stala šťastným číslem značky Kia. Po uvedení nové, třetí generace modelu Kia Ceed, která se momentálně prodává v Evropě ve třech různých typech karoserie, dostal každý ze tří nováčků ocenění za design iF Design Award. Tento trojnásobný triumf v celosvětově uznávané soutěži designu...

 • HANNOVER MESSE 2019: Průmysl 4.0 ruka v ruce s umělé inteligence (UI)

  HANNOVER MESSE 2019: Průmysl 4.0 ruka v ruce s umělé inteligence (UI)

  • 08.03.2019
  • Služby

  Veletrh HANNOVER MESSE žene digitální transformaci průmyslu a energetické hospodářství vpřed. Každý rok přitom znamená další krok směrem do budoucnosti. Pro rok 2019 zní název hlavního tématu "Integrated Industry - Industrial Intelligence". Myšleno je tím digitální síťové propojení člověka a stroje... • Společnost Ivo retrofits s.r.o. renovuje a rekonstruuje vstřikolisy

  Společnost Ivo retrofits s.r.o. renovuje a rekonstruuje vstřikolisy

  • 29.01.2019
  • Služby

  Společnost Ivo retrofits s.r.o. se zabývá renovací a rekonstrukcí strojů na tváření plastů a gumy, zejména vstřikovací lisy a kompresní lisy. Díky své nezávislosti a flexibilitě nabízí široké spektrum služeb - od oprav, výměn řídících systémů až po kompletní rekonstrukce použitých starších i nových...

 • Digitální HR je pro firmy nezbytnost, avizuje společnost SOFTIP, a.s.

  Digitální HR je pro firmy nezbytnost, avizuje společnost SOFTIP, a.s.

  • 23.01.2019
  • Služby

  Ve společnosti SOFTIP odpovídá za řízení centrálních podpůrných útvarů od ekonomiky a hospodářské správy, přes vnitřní informační systém, lidské zdroje až po marketing. Aktivní prosazuje využívání nejnovějších technologií v interním prostředí firmy. O aktuálních trendech v oblasti informačních...

 • Převrácená třída i na univerzitě? Vizionářský učitel z FEL ČVUT místo přednášek tvoří YouTube videa

  Převrácená třída i na univerzitě? Vizionářský učitel z FEL ČVUT místo přednášek tvoří YouTube videa

  • 21.01.2019
  • Služby

  Docent Zdeněk Hurák z katedry řídicí techniky FEL ČVUT experimentuje již několik let s výukou odborných předmětů ve formátu tzv. převrácené třídy. Studenti zhlédnou výklad v podobě animovaných videí na YouTube doma a při hodinách s učitelem pouze společně řeší příklady a diskutují o...

 

Archiv článků