• Úvod
  • Aktuality
  • Trend Rejlek se stal 100% součástí Trend Technologies skupiny

Trend Rejlek se stal 100% součástí Trend Technologies skupiny

  • 04.11.2019

Dne 29. března, 2019 Trend Technologies Group odkoupila podíl Rejlek Group ve firmě Trend Rejlek. Trend Technologies a Rejlek Group úzce spolupracovaly během posledních 10 let za účelem úspěšného vybudování společné firmy. Z důvodu rozdílných strategií mezi Groupami, společnosti považovaly za nejefektivnější, když firmu bude vlastnit jen jedna z nich.

Obchodní partneri spoločností by nemali pocítiť zmenu majiteľskej štruktúry a Pe­ter Lenčeš bude pokračovať na pozícii konateľa. Taktiež kontaktný tím bude nezmenený.

Zároveň bol názov firmy zmenený na Trend Technologies Slovakia, s. r. o.

Čo to v skratke znamená:

  • Významný nárast investícií / Plán dlho­dobého rastu.
  • Rýchle rozhodovanie / Podliehanie priamo pod prezidenta Trend Group.
  • Stabilita / Silné celosvetové zázemie.
  • Vysoká flexibilita rozhodovaní.

Na dosiahnutie cieľov už spoločnosti nebude stačiť aktuálny priestor. Plánujú sťahovanie do nových priestor­ov. Stavbu novej budovy predpokladajú v dvoch etapách: 11-tisíc m2 a potom rozšírenie o ďalších približne 8-tisíc m2. Poloha bude, samozrejme, v rámci Marti­na, Slovensko.

  • autor:
  • Trend Technologiees Slovakia