Kariéra - Provozní ředitel - Výrobní ředitel

Provozní ředitel - Výrobní ředitel (manažer) ve výrobě řídí a koordinuje technické a technologické operace výrobního procesu, organizuje celkové fungování výroby, formuluje reálnou výrobní politiku, strategii a vizi řízeného útvaru. Řídí střední úroveň řídících zaměstnanců, organizuje, kontroluje, hodnotí jejich činnost a výsledky jejich úseků (útvarů, oddělení). Podílí se na rozvojových projektech řízeného útvaru a zajišťuje součinnost jednotlivých složek výzkumu a vývoje nových technologií, posuzuje a schvaluje nové postupy s cílem zefektivnění výrobního procesu a úspory výrobních nákladů

    Pro dané parametry se nenašla žádná položka