• Úvod
  • Aktuality
  • V 1. pololetí roku 2010 oprávněná organizace NATUR-PACK, as podpořila tříděný sběr více než poloviny obyvatel Slovenska.

V 1. pololetí roku 2010 oprávněná organizace NATUR-PACK, as podpořila tříděný sběr více než poloviny obyvatel Slovenska.

  • 24.08.2010

Vypisující NATUR-PACK, as významnou měrou podporuje svou činností budování systému sběru, třídění a následné recyklace odpadů na Slovensku.

V prvom polroku 2010, ktoré sa nieslo v znamení množstva legislatívnych zmien, môže s hrdosťou konštatovať významné prekročenie svojich plánov v podpore triedeného zberu odpadov a vzdelávaní v tejto problematike. 

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. svojou činnosťou v 1. polroku 2010 finančne dotovala triedený zber vo viac ako 1500 obciach, čo predstavuje podporu takmer 3 mil. obyvateľov Slovenska. V týchto obciach podporil NATUR-PACK, a.s. zber a vytriedenie celého množstva separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu nezávisle na veľkosti obce.

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník