• Úvod
  • Aktuality
  • V Evropě by do roku 2025 mělo přibýt více než 300 recyklačních závodů

V Evropě by do roku 2025 mělo přibýt více než 300 recyklačních závodů

  • 02.10.2015

Podle německé konzultační firmy Ecoprog by mělo do roku 2025 vzniknout asi 300 nových závodů zaměřených na recyklaci plastů, čímž se jejich celkový počet zvýší asi o čtvrtinu.

Prieskum štúdie s názvom „Európsky trh v oblasti triedenia a recyklácie plastov“ predpokladá, že recyklačné závody s odhadovanou kapacitou 5,2 miliónov ton by mali byť uvedené do prevádzky v nasledujúcej dekáde, pričom by sa počet závodov mal zvýšiť zhruba o 300.

Správa uviedla, že aktuálnych 1200 recyklačných závodov v Európe nebude stačiť na plánované kapacity, nakoľko projekt EÚ Waste Framework, zameraný na odpady vyžaduje, aby členské štáty recyklovali aspoň 50 % určitého druhu odpadu z domácnosti (napr. papier, kovy, plasty a sklo) do roku 2020, čo je kľúčovým faktorom pri recyklácii plastov.

Avšak, zatiaľ žiadny členský štát EÚ nedosiahol tento cieľ. „V rámci odpadového sektoru bude recyklácia najdôležitejším rastúcim sektorom v priebehu nasledujúcich rokov, povedal Marcel Siebertz, konzultant Ecoprogu a hlavný autor štúdie.

Štúdia ďalej preukázala, že niektoré európske krajiny stále spaľujú veľké množstvo odpadu. Švajčiarsko zrecykluje iba 10% plastového odpadu, kde zvyšok odchádza do spaľovne.

  • autor:
  • EPN
 

Nejnovější inzeráty