Veletrh Fakuma přesunut na rok 2021

  • 24.07.2020

Organizátoři veletrhů PE Schall GmbH & Co. KG se rozhodli přeložit 27. mezinárodní veletrh Fakuma 2020 pro zpracování plastů na rok 2021. Fakuma 2021 se uskuteční od 12. do 16. října 2021 ve Friedrichshafenu.

"Spoločne so všetkými zúčastnenými stranami, sme sa dlho usilovali zmeniť všeobecné podmienky, ktoré vyžaduje koronová pandémia takým spôsobom, aby bolo možné úspešne propagovať Fakuma 2020, “hovorí Bettina Schall, generálna riaditeľka spoločnosti PE Schall GmbH & Co. KG. 

Na tento účel bola vyvinutá koncepcia hygieny a bezpečnosti s cieľom propagácie bezpečného veľtrhu. „Splnili sme všetky predpoklady. V spolupráci s radou pre vystavovateľov sme sa však teraz rozhodli odložiť Fakuma 2020 na rok 2021. “

Racionálne myslenie, starostlivosť a zmysel pre zodpovednosť

Bettina Schall zdôrazňuje, že toto rozhodnutie je založené na racionálnom myslení a pocite zodpovednosti: „Ako propagátori veľtrhov sa považujeme za poskytovateľov služieb pre našich vystavovateľov a odborných návštevníkov. Súčasné neistoty medzi vystavovateľmi a návštevníkmi, napríklad v súvislosti s cestovaním a vyslaním zamestnancov na udalosti, si vyžadujú pragmatizmus a sebadôveru. “ 

Ďalšia Fakuma sa bude konať od 12. do 16. októbra 2021.

  • autor:
  • Fakuma