Veletrh K 2019 dal jasný signál na zodpovědné zacházení s plasty

Veletrh K 2019 dal jasný signál na zodpovědné zacházení s plasty

Přední světový veletrh K 2019 se po osmi dnech uzavřel. 3 330 vystavovatelů ze 63 zemí se ukázalo působivě: plasty jsou nadále inovativním, nezbytným materiálem orientovaným na budoucnost. Vystavovatelé však jednohlasně zdůraznili potřebu fungující cirkulární ekonomiky v celém materiálovém řetězci a pro tento účel představili i konkrétní řešení.

„K 2019 prišiel v pravý čas. Jeho obrovský význam pre toto odvetvie sa opiera o jeho vysokú úroveň akceptácie na celom svete. Neexistuje iné miesto, v ktorom je toto odvetvie zastúpené tak medzinárodne a úplne ako tu v Düsseldorfe každé tri roky,“ povedal Werner Matthias Dornscheidt, prezident a CEO Messe Düsseldorf, a vysvetľuje: „Najmä v časoch veľkých výziev je platforma ako K nevyhnutná. Poskytuje usmernenie a perspektívy, stanovuje udržateľné ekonomické impulzy, ukazuje výhľadové trendy a konkrétne prístupy. Priemysel a jeho profesijné združenia využili jedinečnú príležitosť predstaviť odvetvové riešenia a diskutovať o otázkach spoločensko-politického významu v celosvetovom meradle. A využili túto príležitosť mimoriadne dobre.“

Cirkulárna ekonomika je aktuálne najhorúcejšou témou pre globálny priemysel plastov a gumy

Spoločnosti na veľtrhu K 2019 v Düsseldorfe zaznamenali veľký záujem približne 225 000 návštevníkov zo 165 krajín najmä o recyklačné systémy, udržateľné suroviny a procesy šetriace zdroje. Okrem toho sa K 2019 vyznačoval vyšším sklonom k investovaniu ako predtým. Jasne sa prejavil zámer medzinárodného publika - prispôsobiť sa najnovším technológiám.

Ulrich Reifenhäuser, predseda poradného výboru pre vystavovateľov na K 2019, bol absolútne potešený výsledkami veľtrhu: „V priemysle plastov a gumy sa opäť podarilo dokázať, že plasty sú nielen veľmi hodnotnými materiálmi s vynikajúcimi vlastnosťami, ale tiež, že tento priemysel preberá zodpovednosť v celom hodnotovom reťazci. Nikdy predtým sa priemysel nezaoberal tak jednomyseľne a pracoval na riešeniach tak dôsledne, ako je to teraz v oblasti environmentálnej kompatibility, šetrenia zdrojov a predchádzania plytvaniu. V priemysle prevláda duch nových odchodov a súčasná dynamika je ohromujúca.“

K 2019 
  

Pozitívnu náladu, ktorá prevládala na K 2019, zopakoval aj konkrétny dopyt na výstavných stánkoch: „Ukázalo sa, že svetový dopyt po inovatívnych strojoch a surovinách je práve teraz vysoký, a to aj napriek súčasnému napätiu vo svetovom obchode alebo podnikateľskej klíme v niektorých krajinách. Tohtoročný veľtrh K zďaleka prekročil naše očakávania a dokázal vytvoriť kľúčový impulz pre trvalo udržateľné riadenie a nové obchodné modely, “uviedol Reifenhäuser.

Národmi, ktoré boli zvlášť dobre zastúpené zo strany návštevníkov po Nemecku, boli Taliansko, Holandsko, India, Turecko a Čína, nasledované USA. Okrem toho bolo možné zaznamenať výrazný nárast počtu obchodných návštevníkov z Ruskej federácie, Japonska a Brazílie. Počet riadiacich pracovníkov medzi návštevníkmi K opäť mierne vzrástol, až 68% návštevníkov bolo z vrcholového alebo stredného manažmentu.

Veľtrh K sa opäť ukázal ako platforma premiér, na ktorej sa svetovej verejnosti prvýkrát predstavilo veľa produktov a aplikácií určujúcich trend. Inovácie sa nielen obdivovali, ale viedli sa o nich aj mnohé konkrétne rokovania. Pre hostí z celého sveta boli investície do expanzie na prvom mieste na zozname, záujem bol najmä o extrudéry a extrúzne linky. Prieskum medzi návštevníkmi tiež ukázal, že záujem o stroje a zariadenia na recykláciu plastov je výrazne vyšší v zahraničí ako v Nemecku.

K 2019 
  

Pružné materiály - kaučuky a termoplastické elastoméry (TPE) - sa na veľtrhu tiež predstavili v hojnom počte. Hoci segment elastomérov bol tradične menší ako sortiment plastov, prekvapujúci bol vysoký počet spoločností predstavujúcich produkty a služby špecifické pre elastomér - či už išlo o suroviny, prísady a zmesi alebo špeciálne stroje a zariadenia na spracovanie.

Rozsiahly diskusný program na K 2019, ktorý sa pýšil témami ako sú obnoviteľné zdroje energie, materiálová efektívnosť alebo výroba s nulovým odpadom, sa stretol so zanieteným záujmom medzinárodného publika, najmä na špeciálnej výstave K 2019 „Plasty formujú budúcnosť“. Tento rok bola hlavnou témou inovačná sila materiálu a priemyslu z hľadiska procesov šetriacich zdroje. Nezanedbali sa ani také kritické témy, ako je odpad  v moriach, odhadzovanie plastových obalov do životného prostredia a recyklácia. Jedným z vrcholov programu bol humanoidný robot, ktorý počas K 2019 postavili mladí vedci z FabLab Lübeck e.V. a slúžil ako príklad toho, kam smeruje vývoj.

Vo vedeckom areáli získali vystavovatelia aj návštevníci K 2019 súhrnný prehľad vedeckých aktivít a výsledkov v oblasti plastov a gumy.

Nasledujúci K Düsseldorf sa bude konať od 19. do 26. októbra 2022.

  • autor:
  • k-online.com


Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků

Nejbližší výstavy a semináře