• Úvod
  • Aktuálně v legislativě
  • Veřejná konzultace - Ochrana dětí před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného trhu v daném odvětví – revize směrnice o bezpečnosti hraček

Veřejná konzultace - Ochrana dětí před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného trhu v daném odvětví – revize směrnice o bezpečnosti hraček

Do 25. 5. 2022 je otevřena veřejná konzultace týkající ochrany dětí před nebezpečnými hračkami a revize směrnice č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Evropská Komise očekává příspěvky od zúčastněných stran (občanů, výrobců, dovozců, distributorů a dalších podniků, včetně malých a středních podniků, spotřebitelských a průmyslových sdružení, subjektů posuzování shody, nevládních organizací a orgánů členských států, včetně orgánů dozoru nad trhem a celních orgánů).

Více informací, kontakt a online dotazník je na webové stránce Evropské Komise » 

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník