• Úvod
  • Odborné články
  • VISI CAD / CAM - specializovaný software pro nástrojárny od společnosti NEXNET SK, s.r.o.

VISI CAD / CAM - specializovaný software pro nástrojárny od společnosti NEXNET SK, s.r.o.

VISI CAD / CAM - specializovaný software pro nástrojárny od společnosti NEXNET SK, s.r.o.

VISI je považován za jeden z nejlepších CAD / CAM softwarů pro výrobce forem. Nabízí jedinečnou kombinaci využití plošného a objemového modelování, rozsáhlé 2D, 3D a 5-osé obráběcí strategie se specializací na rychlostní obrábění.

Špecifické nástroje pre návrh vstrekovacích foriem zahŕňajú rýchle prvotné modifikácie a úpravu modelov, ktoré sú väčšinou poškodené a rýchle funkcie pre vytvorenie deliacej roviny spolu so zaformovaním. VISI je modulárny systém zložený z:

VISI - Modelling

Kombinácia objemového / plošného modelovania s importom, editovaním a exportom. Obsahuje integrované 2D / 3D hranové a objemové modelovanie s komplexnými funkciami kótovania, vytváranie kusovníkov, pohľadov a rezov. Modelovanie obsahuje delenie objektov pozdĺž deliacej krivky, editovanie telies a plôch a opravovanie importovaných telies a plôch s veľkou mierou umelej inteligencie. VISI môže pracovať priamo s dátami importovanými vo formátoch Parasolid, IGES, STEP, Solid Works, Solid Edge, DXF, DWG, STL a VDA. Voliteľne načíta súbory CAD systémov CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, ACIS, v ich prirodzených formátoch. Malé medzery medzi plochami na importovaných modeloch vie automaticky opraviť a tak ušetriť čas, ktorý by používateľ musel vynaložiť na vytváranie veľmi malých plošných záplat. V miestach, kde sú plochy poškodené alebo chýbajú, VISI automaticky vytvorí hranové krivky, aby mohol používateľ ľahko vytvoriť nové steny pomocou komplexných nástrojov plošného modelovania.

VISI – Modelová Analýza

Modul na prípravu a overovanie modelu pred konštrukciou formy. Špecializované nástroje pre konštruktéra zahŕňajú možnosť overiť zmeny nového modelu. Každá zmena je zvýraznená farbou, aby sa vyzdvihla nová geometrická zmena oproti pôvodnému modelu. Automatizovaná konštrukcia deliace krivky a deliacich plôch umožňuje konštruktérovi rýchlo analyzovať diel z hľadiska zaformovatelnosti pred tvorbou tvárnikov a tvárnice.

NEXNET 

VISI – Modelová Analýza – úkosová analýza

 


VISI - Vstrekovacie formy

Konštrukcie sa vykonávajú v 3D priestore, využívajú sa databázy normálií, ľahko sa konštruujú dosky, čeľuste, zámky, vyhadzovača, šikmé vyhadzovača, chladiace systémy, atď. Výstupom konštrukčnej práce sú modely dosiek so všetkými technologickými otvormi vrátane kompletného kusovníka. Výstupom môže byť i výkresová dokumentácia. Vzhľadom k tomu, že konštrukcia sa vykonáva na parametrickom princípe, editovanie hotové formy je jednoduché.

Vďaka technológii automatizovaného rozpoznávania technologických vlastností je možné uplatniť frézovacie a vŕtacie cykly priamo na 3D modely.

Inteligentné komponenty

Opakované úlohy pri konštruovaní sa podstatne redukujú vďaka inteligentným normálnom od viac ako 35 dodávateľov. Dĺžky skrutiek a ďalších normálií sa nastavujú automaticky tak, aby zodpovedali hrúbkam dosiek a pravidlám jej vkladania. Pravidlá si môže užívateľ editovať. Vyhadzovače systém automaticky orezáva na dĺžku podľa 3D tvaru dutiny. Vyhadzovače majú zámky rôznych typov, ktoré bránia ich otáčaniu.

NEXNET 

VISI Mould Design – konštrukcia formy a vkladanie normálií

 


VISI - Analýza vstrekovania

Pred vstupom do konštruovania formy systém VISI ponúka matematickú analýzu procesu vstrekovania taveniny plastu do formy. Analýza dáva výsledky plnenia formy, chladenia formy, upozorňuje na studené spoje, vzduchové kapsy, deformácia typu zvlnenia alebo prehnutie výlisku. Systém analyzuje tiež sekvenčné plnenie, plnenie viacerými materiálmi, zastriekavanie vložiek (kovových), vstrekovanie termosetov a gumy. Po analýze, z ktorej vychádza umiestnenie vtokov a rozvod taveniny, rozloženie chladiacich kanálov a prietok chladiacej kvapaliny, možno pristúpiť ku konštruovaní vstrekovacie formy.

NEXNET 

VISI Flow - analýza vstrekovania plastov

 


VISI – Reverzné inžinierstvo

VISI Reverse je najnovšie riešenie na tomto trhu so zameraním poskytovať najrýchlejší a najpresnejší nástroj pre priame skenovanie súčiastok do softvéru a následne spracovanie týchto nameraných dát. Kombinuje silnú všestrannosť správy mračná bodov s rýchlosťou tvorby automatickej krivky a povrchu, poskytuje komplexné riešenie pre konštruktérov. Modely vytvorené vo VISI Reverse môžu byť priamo použité pre rýchle prototypovanie, generáciu dráh nástroja, animáciu, simuláciu či analýzu konečných prvkov.

VISI Reverse importuje ako dáta mračien bodov, tak STL formáty získaných buď priamo z meracích zariadení od spoločnosti Hexagon alebo aj rôznych 3D skenerov a meracích zariadení. Existuje mnoho nástrojov pre ďalšie spracovanie sietí, ktoré zahŕňajú opravy poškodených súborov STL. VISI Reverse využíva špecializované nástroje pre preklopenie STL súboru do objemového modelu, s ktorým už konštruktér môže ďalej pracovať. V prípade prvotnej analýzy dokáže softvér uskutočniť napr. analýzu zmrštenia aj na STL modely či použiť STL ako polotovar a vygenerovať tak dráhy pre obrábanie.

NEXNET 

Skenovanie za pomoci 7-osého ramena Romer od spoločnosti Hexagon

 
NEXNET 

VISI Reverse – prevod STL na Solid

 


VISI CAM pre 2.5 – 3 osé obrábanie vytvára inteligentné dráhy rezných nástrojov aj na najzložitejších obrobkoch. Vnútorná technológia rýchlostného frézovania a algoritmy vyhladzovania rezných dráh vytvárajú vysoko účinný NC program.

Medzi stratégie obrábania patria jednak klasické stratégie ako obrusovanie, ISO obrábanie, obrábanie rovinných plôch ale aj zložitejšie stratégie, ktoré doterajšie stratégie automatizovane kombinujú. Výsledkom je skrátenie času obrábania na stroji, zvýšenie životnosti nástrojov, maximálne využitie možností stroja a v neposlednom rade ďalší krok v automatizácii práce technológa.

NEXNET 
VISI CAM – ukážka reznej dráhy nástroja 


VISI PEPS 2 - 4 osé drôtové rezanie

Technológia drôtového rezania, VISI PEPS, je neoddeliteľnou súčasťou obrábania vstrekovacích foriem. Stále viac foriem sa navrhuje s menším počtom, ale o to zložitejšími vložkami určenými pre drôtové rezanie. Podporované sú všetky stratégie EDM obrábania vrátane plného 4 osého obrábania s geometrickou synchronizáciou. VISI ponúka programovanie pre všetky známe drôtové rezacie stroje s plnou 3D simuláciou.

NEXNET 
VISI Peps Wire CAM 

 

  • autor:
  • NEXNET SK, s.r.o.
  • NEXNET SK, s.r.o.

    NEXNET SK, s.r.o.

    Prodej CAD / CAM aplikácií. VERO SOFTWARE. Software VISI pro konstrukci, analýzu a výrobu vstřikovacích forem na plast.Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků

Nejbližší výstavy a semináře