Vydaný odklad účinnosti nařízení EP a Rady (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích o rok

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2020/561, kterým se mění nařízení (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích, pokud jde o použitelnost některých jeho ustanovení. Změnou (EU)2020/561 se účinnost některých ustanovení nařízení (EU)2017/745 odkládá o rok.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník