Výpočet plastové daně plastových obalových odpadů, které neprošly recyklací

Nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770 o výpočtu vlastního zdroje z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, o metodách a postupu pro poskytování tohoto vlastního zdroje, o opatřeních ke krytí hotovostních nároků a o některých aspektech vlastního zdroje z hrubého národního důchodu.

Výpočet vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů je uveden
v
 článku 6 (EU, Euratom) 2021/770 (slovenská verze):

1. Vlastní zdroj z nerecyklovaných plastových obalových odpadů se vypočítá podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí (EU, Euratom)2020/2053 (slovenská verze). Hmotnost plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, se vypočítá podle článku 6a směrnice 94/62/ES (slovenská verze) a podle metodiky stanovené v rozhodnutí 2005/270/ES (slovenská verze) a zejména v jeho článku 6c.

2. Za každý členský stát se částka vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů vypočítává v eurech.

3. Částka vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů v daném roce se určí na základě prognózy uvedené v čl. 5 odst. 4.

Poplatek za "plastovou daň" nehradí výrobce obalů nebo společnosti, které uvádějí obaly na trh, hradí ho členské státy. Rok 2021 je prvním rokem, kdy bude poplatek hrazen. Předpokládá se do budoucna s přenesením zátěže  "plastové daně" na výrobce obalůVýše poplatku je stanovena na 0,8 EUR/kg nerecyklovatelných plastů v daném roce.

"Plastová daň" za nerecyklovatelné plastové obalové odpady podporuje oběhové hospodářství a navazuje na povinné cíle evropské legislativy.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník