• Úvod
  • Odborné články
  • Výrazné zlepšení kvality lepených spojů nebo potisku s využitím plazmové předúpravy povrchu materiálu

Výrazné zlepšení kvality lepených spojů nebo potisku s využitím plazmové předúpravy povrchu materiálu

Výrazné zlepšení kvality lepených spojů nebo potisku s využitím plazmové předúpravy povrchu materiálu

Využití ve všech typech výrob s potřebou lepení, potisku či jiných adhezních spojů. Předúpravy povrchu před nanášením lepidel např. krytky se závitem, madla, rámečky, těsnění, díly pro automotive, lepené spoje PE/PP + PU, úprava před použitím tampoprintu, atd.

- bez nutnosti použití náročných chemických, mechanických či tepelných předúprav - jediný krok předúpravy - plazmová úprava
- zvýšení pevnosti spojů v řádech desítek procent, pozitivní vliv na stabilitu výsledných mechanických hodnot lepeného spoje = možnost snížení zmetkovitosti ve výrobě
- možnost použití lepidel, které běžně nedrží nebo bez nutnosti použití aktivátorů
- jedna technologie pro široké spektrum materiálů - např. PE, PP, ABS, PC, PEEK, TPE, vč. kopolymerů nebo příměsí skla i jiných anorganických aditiv
- vhodné i pro tvarově složité povrchy (např. závity)
- povrchová úprava bez narušení vnitřní struktury materiálu
- šetrná úprava pro samotný materiál i životní prostředí

Plazmová povrchová úprava = zvýšení povrchové energie materiálu (snížení kontaktního úhlu) = VÝRAZNÉ ZLEPŠENÍ SMÁČIVOSTI POVRCHU LEPIDLEM

Výrazné zlepšenie kvality lepených spojov alebo potlače s využitím plazmovej predúpravy povrchu materiálu - SurfaceTreat 
  


- díly upravíme v naší provozovně nebo zajistíme pronájem/dodávku zařízení se standardní výbavou nebo zařízení na míru

- nabízíme stanovení povrchové energie na dodaných vzorcích materiálů - sledování vstupní kvality materiálů a vliv různých technologických kroků

Praktický test - lepený spoj plast - plast (PP - PP) + s úpravou a bez úpravy + různé typy lepidel

Materiál: PP-H desky (polyolefin s nízkým povrchovým napětím, obtížně lepitelný)
Norma testování: ČSN EN 1465 Lepidla – Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání lepených sestav, rozměr vzorků: 100 x 25 mm, tloušťka materiálu 5 mm, trhací stroj ZD – 10.
Lepidla: Loctite 406 - jednosložkové kyanoakrylátové lepidlo pro plasty a elastomery v sadě pro polyolefiny s aktivátorem Loctite 770
Loctite 4090 - dvousložkové kyanoakrylát/epoxid hybrid lepidlo určené k lepení kovů většiny plastů a pryží v sadě pro polyolefiny s aktivátorem Loctite 770
Loctite 4902 - jednosložkové kyanoakrylátové lepidlo určené k lepení plastů a pryž-kovů
Loctite 9483 - dvousložkové epoxidové lepidlo pro aplikace, kde je požadována optická čirost a pevnost
Loctite V5004 - konstrukční dvousložkové lepidlo na bázi akrylátu s vynikající adhezí k většině plastů, kovům a kompozitním materiálům
Zařízení pro povrchovou úpravu: atmosférická plazmová tryska na jednoduchém ploteru

Zařízení pro povrchovou úpravu: atmosférická plazmová tryska 
  


Výsledky testu

Typ lepidla - SurfaceTreat a.s. 
 Graf. 2: Porovnání hodnot pevnosti lepeného spoje bez a s plazmovou úpravou s použitím různých typů lepidel 


Přínos plazmové povrchové úpravy:
- zvýšení povrchové energie PP materiálu (neupravený vzorek méně než 28 mN/m - plazmově upravený vzorek více než 48 mN/m).
- u všech typů lepidel zlepšení výsledné pevnosti lepeného spoje
- možnost použití jednoho typu lepidla pro různé druhy spojovaných plastů a to i lepidel, která nejsou vhodná pro polyolefiny
- možnost vynechání aktivátoru
- stabilizace výsledných hodnot pevnosti spojů, které byly kombinovány s chemickou aktivací
Zdroj: DIPLOMOVÁ PRÁCE, Lepení plastů, Bc. Lukáš Hronek, Praha 2016, ČVUT, FS, Ústav materiálového inženýrství

Praktický test - lepený spoj kov (Al) - plast (PE) + s úpravou a bez úpravy + různé typy lepidel

Materiál: hliník (Al); vysokohustotní polyethylen PE 300 (PE)
Norma testování: ČSN EN 1465 Lepidla – Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání lepených sestav, rozměr vzorků: 100 x 25 mm, tloušťka materiálu (Al) 1,5 mm; (PE) 2 mm, Al vzorek v místě spoje zdrsněn drsným papírem; trhací stroj ZD – 10
Lepidla:
DP 8805 NS Green
DP 8005 Off-White
DP 620 NS Black
DP 760 White
DP 190 Gray
DP 100 Plus Clean
Před lepením nebo plazmovou úpravou byly vzorky PE i Al v místě spoje očištěny Isopropylalkoholem.
Zařízení pro povrchovou úpravu: atmosférická plazmová tryska na jednoduchém ploteru, rychlost 50 mm/s; průtok vzduchu: 20 l/min, vzdálenost trysky od substrátu: 8 mm

Výsledky testu

Výsledky testu - SurfaceTreat a.s. 
  


Přínos plazmové povrchové úpravy:

- zvýšení povrchové energie PE materiálu (neupravený vzorek méně než 28 mN/m - plazmově upravený vzorek více než 48 mN/m).
- u všech typů lepidel zlepšení výsledné pevnosti lepeného spoje
- výrazné snížení nákladů - možnost použití levnějších typů lepidel pro dosažení kvality spoje jako v případě dražších lepidel
Zdroj: BACHELOR THESIS, Methods of adhesive bonding joints testing, ZuzanaWeberová, Praha 2016, CVUT, FS, Ústav materiálového inženýrství

  • autor:
  • BACHELOR THESIS, Methods of adhesive bonding joints testing, ZuzanaWeberová, Praha 2016, CVUT, FS, Ústav materiálového inženýrství
  • SurfaceTreat a.s.

    SurfaceTreat a.s.

    Plazmové povrchové úpravy, analýza povrchů, měření povrchové energie, řešení smáčivosti práškových materiálů, dokončovací operace pro plasty.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře