• Úvod
  • Odborné články
  • Výroba plastů a chemikálií zlepšily výsledek Skupiny SLOVNAFT ve třetím čtvrtletí

Výroba plastů a chemikálií zlepšily výsledek Skupiny SLOVNAFT ve třetím čtvrtletí

Výroba plastů a chemikálií zlepšily výsledek Skupiny SLOVNAFT ve třetím čtvrtletí

Skupina SLOVNAFT hospodařila ve třetím čtvrtletí s čistým ziskem na úrovni 55 milionů eur. Ve stejném období loňského roku společnost vykázala zisk 17 milionů eur. Pozitivní vliv na výsledek během třetího čtvrtletí, jako i v předchozích měsících měli především mimořádně příznivé podmínky na mezinárodních trzích v segmentu základních plastů, provozní spolehlivost a vyšší poptávka po ropných produktech.

„Tretí štvrťrok, podobne ako predchádzajúce dva štvrťroky 2015, boli z pohľadu celkovej efektivity Skupiny SLOVNAFT veľmi priaznivé. Nárast profitability bol kombináciou dobrých podmienok na medzinárodných trhoch s ropnými produktami, ako aj dôsledkom našej výrobnej spoľahlivosti, úspešnejšieho predaja a nákladovej racionálnosti. Sme radi, že pokračovalo výnimočne priaznivé obdobie v oblasti predaja základných plastov a chemikálii, čo veríme, že sa nám podarí ešte umocniť od roku 2016, keď začneme s komerčnou výrobou a predajom novších typov polyetylénu z novej výrobnej linky LDPE 4,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi. „S príchodom zimných mesiacov očakávame zhoršenie podmienok v obchode s rafinérskymi výrobkami, a tak nám zdroje získané v predchádzajúcom období môžu poslúžiť ako dostatočná rezerva pre udržanie našej finančnej stability a pokračovanie investičných zámerov,“ dodal Oszkár Világi.

Čisté tržby Skupiny SLOVNAFT počas prvých troch štvrťrokov 2015 dosiahli 2,79 miliardy eur, čo bolo vzhľadom na zníženie cien rafinérskych produktov na medzinárodných burzách o osem percent menej ako v rovnakom období roka 2014. Slovnaft za deväť mesiacov tohto roka investoval 72 miliónov eur, z čoho sa väčšina použila na práce spojené s výstavbou novej linky na výrobu polyetylénu LDPE 4 a projekty zamerané na zvýšenie efektívnosti a kvality výroby.

 

Do konca septembra spracoval Slovnaft v bratislavskej rafinérii 4,51 milióna ton ropy, čo bolo o 18 percent viac ako v rovnakom období minulého roka. Výroba automobilových benzínov za prvých deväť mesiacov roka medziročne stúpla o 26 percent na 1,12 milióna ton a produkcia motorovej nafty sa zvýšila o 21 percent na 2,39 milióna ton. Medziročný nárast o 22 percent na 298 tisíc ton zaznamenala produkcia polymérov.

Objem predaja ropných produktov za tri štvrťroky tohto roka sa medziročne zvýšil o 11 percent na 4,4 milióna ton. Z toho takmer tri štvrtiny smerovali na export. Samotný predaj na zahraničných trhoch za deväť mesiacov roka vzrástol o 12 percent a na domácom trhu o osem percent.

V letných mesiacoch prevzala Skupina MOL, materská spoločnosť SLOVNAFT, a.s., čerpacie stanice Agip na Slovensku. Slovnaft tak ku koncu septembra prevádzkoval celkovo 253 čerpacích staníc, čo sa prejavilo v náraste predaja motorových palív v maloobchodnej sieti o 22 percent. V treťom štvrťroku taktiež Slovnaft predstavil nový koncept občerstvenia a predaja potravín v sieti čerpacích staníc s názvom Fresh Corner. Nová ponuka je aktuálne zákazníkom k dispozícii na troch čerpacích staniciach. V rámci regiónu Skupina SLOVNAFT dohliada na prevádzku zhruba 600 čerpacích staníc, okrem Slovenska aj v Českej republike a v Rakúsku.

Slovnaft »

  • autor:
  • SLOVNAFT, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a prodej výrobků z ropy a jejího chemického zpracování - výroba a distribuce polyetylénu (LDPE) a polypropylenu (PP), distribuce HDPE.Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků