• Úvod
  • Aktuality
  • Vytvoření elektrostaticky nabitého filtračního materiálu

Vytvoření elektrostaticky nabitého filtračního materiálu

  • 07.09.2020

Při výrobě netkaných textilií je možné využít statickou elektřiny pro zvýšení rychlosti výroby a také pro zvýšení filtrační schopnosti - nečistoty se budou více vázat na filtrační materiál.

Příklady:
• Filtrační materiál pro průmyslové použití (pro zachycení prachových částic, páry, aerosolů)
• Filtrační materiál pro lékařské použití (pro ústenky/čepice/pláště/ochranné oděvy)

LONTECH 
  


Výrobci netkaných textilií i výrobci výsledných výrobků používají elektrostatické nabíjecí zařízení firmy Simco-ION.
Použití tohoto zařízení má dvojí využití:
• Elektrostatické nabití filtračního materiálu pro získání lepších filtračních vlastností. Vytvoření permanentního náboje bude více zachytávat nečistoty na filtr.
• Elektrostatické nabití umožní snadněji manipulovat s jednotlivými vrstvami materiálu a zvýšit rychlost výroby a produktivitu.

LONTECH 
  


Máte zájem o další informace o statické elektřině? 

Navštivte www.lontech.cz nebo www.simco-ion.co.uk.
Obchodní zastoupení firmy Simco-ION:
LONTECH - surface treatment, s.r.o., 53322 Býšť 34
E-mail: lontech@lontech.cz

  • autor:
  • LONTECH - surface treatment, s.r.o.