Využití vakua při výrobě plastů

Využití vakua při výrobě plastů

Vakuum je klíčové pro většinu výrobních procesů chemického průmyslu. Mezi ty základní patří vakuové odplynění, vakuové tváření, formování plastů, lisování plastů, vakuové vstřikování, EPS pěnování či výroba kompozitních materiálů. Hlavní roli však hrají i při odplyňování plastů, kdy je potřeba extrahovat plyny a páry pro práci při nižších teplotách.

Zařízení, které vakuum dokáže vytvořit, se nazývá vývěva. Vývěvy dokáží generovat podtlak i přetlak.

Vakuové systémy používané pro zpracování plastů musí spolehlivě a účinně manipulovat s pevnými látkami a kapalinami, poskytovat vakuum na vyžádání a zároveň zajišťovat kontrolu a snižovat dopad na životní prostředí.

Zde je přehled těch hlavních procesů, při kterých je potřeba vakuové energie:

Odplyňování extrudéru

Během zpracování se termoplast roztaví v extruderu a odplyní se ve závitové části extruderu. Vývěva se používá k extrakci plynů a par z tavenin. Všechny látky s nízkou molekulovou hmotností jsou extrahovány, aby se získala nejlepší kvalita termoplastických plastů s hladkým tvarem, vyšší pevností, lepším izolačním výkonem a nižší rychlostí tvorby plynu.

Vakuové vytlačování tváření, formování plastů

Tepelné tváření je výrobní proces, při kterém se plastová fólie zahřívá na tvárnou teplotu tváření. Plech nebo „film“ se zahřívá na dostatečně vysokou teplotu, aby se dalo ve vakuu natáhnout do formy nebo na ni.

Vytlačování plastů se používá k vytváření dlouhých předmětů pevného profilu průřezu. Materiál, jako plast, je protažen matricí tvarů cílového profilu a vytváří spojitou délku tohoto tvaru. Vakuum se používá během procesu vytlačování plastů k vytvoření různých položek, jako jsou plastové profily na zakázku, vytlačované tyče a trubky, potrubí, hrany, lisování, speciální plastové povlaky a vytlačování z více materiálů známých jako koextruze.

Pro zvýšení homogenity plastů, eliminaci otřepů a zvýšení rychlosti plnění se forma před vstřikem plastu vakuuje. Fólie a tenké plasty se zahřátím dají formovat. Vakuum se používá pro zformování měkkého plastu do formy. Plast si po ztvrdnutí tento tvar trvale uchová. Většina moderních odlévacích strojů je vybavena vývěvou.

VAKUUM BOHEMIA 
  


EPS pěnování

Při výrobě součástí a forem EPS je předem expandovaný polystyren nejprve foukán do forem pomocí dmychadla s postranním kanálem a poté natlakován párou. Nakonec se produkt shromažďuje a „vypéká“ do formy. Aby se zabránilo deformaci, musí být obrobky chlazeny. Pro proces chlazení se používá vývěva, aby se zajistilo, že se vlhkost rychle odpaří.

Vakuové sušení

Předtím, než sférický materiál vstoupí do extrudéru pro další zpracování, je dopraven do sušičky pneumatickým dopravním pásem. Sušička je uzavřený systém s cirkulací horkého vzduchu. Vzduch v sušárně absorbuje vlhkost z granulovitého materiálu a vypouští jej pomocí vysoušecího prostředku. 

Recyklace plastů

Při recyklaci plastů se používají vakuum pro odstranění plynů, bublin a vlhkosti v roztavených plastech. Materiál zpracovaný pod vakuem je homogennější a má lepší vlastnosti. Vytažený horký materiál se následně chladí, nebo vysouší například za použití dmychadel s bočním kanálem.

Pneumatická doprava granulátu

V různých fázích výroby musí být granulové materiály přenášeny z jednoho místa na druhé. To se děje pomocí pneumatických dopravníků, které jsou poháněny zobákovými vývěvami.  


Pokud hledáte spolehlivého partnera, který zajistí dodávku a servis vakuovou techniky pro zpracování plastů a chemický průmysl, potom se obraťte na VAKUUM BOHEMIA s.r.o. Společnost se specializuje na prodej vakuových technologií a dodávku vakuových systémů na klíč. Vakuovou techniku a vývěvy rovněž pronajímá. Firma zajišťuje opravy dmychadel a vývěv, i repase vývěv používaných v chemickém průmyslu. Firmám je schopna poskytnout i kompletní poradenství a školení.

  • autor:
  • VAKUUM BOHEMIA s.r.o.
  • VAKUUM BOHEMIA s.r.o.

    VAKUUM BOHEMIA s.r.o.

    Průmyslové vývěvy, průmyslové dmychadla, bezolejové kompresory a průmyslové ventilátory, půjčovna vývěv a dmychadel, náhradní díly pro vakuové technologie.Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků

Nejbližší výstavy a semináře