Vzdìlávání - Bezpeèná práce s chemickými látkami podle právních pø

Vzdìlávání - Bezpeèná práce s chemickými látkami podle právních pø

CENTRUM VZDÌLÁVÁNÍ VÚSAPL, as Nitra, akreditované pracovištì MŠ SR poøádá školení: bezpeèná práce s chemickými látkami podle platných právních pøedpisù. Termín školení: 15. øíjen 2009 Místo: VÚSAPL, as Nitra. Školení je urèeno pro: producentù, zpracovatelù, dovozcù a uživatelù chemických látek a pøípravkù

Termín školenia: 15. október 2009

Miesto: VÚSAPL, a. s. Nitra
                               
Školenie je určené pre:
Výrobcov, spracovateľov, dovozcov a používateľov chemických látok a prípravkov.
Obsahová náplň školenia: 
• Ochrana zdravia ľudí  (zákon č. 355/2007 Z. z., vykonávacie predpisy)
• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
(zákon  č.  124/2006 Z. z., Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.)
• Zásady balenia a označovania chemických látok a prípravkov (zákon č. 163/2001 Z. z.)
• Karta bezpečnostných údajov (vyhl.  MH SR č. 515/2001 Z. z.)
Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia.

Odborný garant:
Ing. Eva Lukáčiková (VÚSAPL, a. s.)
Prednášajúci:
MUDr. Zuzana Machatová, (RÚVZ Nitra)
Ing. Eva Lukáčiková, VÚSAPL a. s
Prihlášky:
Posielajte na pripojenej návratke, alebo telefonicky, e-mailom (lukacikova@vusapl.sk).
Uzávierka prihlášok: 
14. 10. 2009
Účastnícky poplatok 
65,45 €  s DPH (základ dane: 55,- €  + DPH 10,45- €); (môžete ho zaplatiť aj pri prezentácii).

Organizačné pokyny:
Prezentácia:  8,30 – 9,00
Začiatok školenia:   9,00
Predpokladané ukončenie: 15,00

Miesto konania:
VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05 Nitra 5

Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel.: 037/65 01 152
Fax:  037/65 13 495               
IČO: 34 102 230
IČ pre DPH: SK 2020406641
Bankové spojenie:
ČSOB
č. ú.: 0202662643/7500
variabilný symbol: 1510

Doprava:
Autobus: smer Plastika, od mestského úradu – neďaleko autobusovej stanice:
linka č. 12 odchod 8:24
linka č. 14 odchod 8:49

Návratka

Meno účastníka /účastníkov:
.....................................................................................................................................................................................................................
Organizácia:...............................................................................
Adresa:.......................................................................................
IČO:.........................................................
DIČ: ........................................................
IČ DPH.....................................................
Tel./fax:....................................................
e-mail: ....................................................
Bankové spojenie: ..................................................................
Č.účtu: ....................................................................................


Týmto potvrdzujem svoju účasť na školení Interný audítor podľa STN EN ISO/IEC 17025
dňa 15. 10. 2009

                     ..................................................................
pečiatka, podpis

 • autor:
 • VÚSAPL
 • VÚSAPL, akciová spoločnosť

  VÚSAPL, akciová spoločnosť

  VÚSAPL Nitra - výroba vstřikovaných plastových výrobků, výroba polymerních kompozitů (Compoundů) a LDPE fólií, konstrukce a výroba forem, testování, certifikace, vzdělávání a poradenství.Mohlo by vás také zajímat • MCAE Systems slaví 25 let!

  MCAE Systems slaví 25 let!

  Již 25 let otevírá společnost MCAE Systems svým zákazníkům dveře do světa nepřeberných možností 3D technologií. Posouvá hranice zavedených průmyslových postupů a umožňuje přehodnotit způsob návrhu designu, vývoje produktů i výrobních procesů. Umí zkrátka 3D technologie dobře implementovat do...

 • Nová verze VISI 2020.1 obsahuje vylepšení od skenování dat až po výrobu forem

  Nová verze VISI 2020.1 obsahuje vylepšení od skenování dat až po výrobu forem

  Nejnovější verze softwaru VISI od společnosti NEXNET SK, s.r.o. obsahuje vylepšení v oblasti rozvinů, designu nástrojů, reverzního inženýrství a analýzy vstřikování plastů. V neposlední řadě byly do VISI přidány přímé rozhraní pro společnosti Digimat, Stampack Xpress a rozhraní pro software NC...

 • Využití neuronových sítí v optické kontrole

  Využití neuronových sítí v optické kontrole

  Většina moderních výrobních firem aktivně řeší, jak během výrobního procesu dosáhnout co nejvyšší kvality, za co nejnižší náklady. Přesto může dojít k chybě a vyráběný produkt není v požadované kvalitě. Důvodů může být mnoho, od špatného vstupního materiálu, přes poruchu některého ze strojů, či...

 

Archiv článků

Nejbližší výstavy a semináře