• Úvod
  • Workshopy, semináře
  • Zákoník práce, velká novela účinná od 1. března 2021 a další aktuality v mzdové účtárně na začátku roku 2021

Zákoník práce, velká novela účinná od 1. března 2021 a další aktuality v mzdové účtárně na začátku roku 2021

  • 11.03.2021 - 11.03.2021 | | Slovensko
Trenčianska regionálna komora SOPK ve spolupráci se společností reľie s.r.o., Bratislava, Vás zve na odborný webinář Zákoník práce, velká novela účinná od 1. března 2021 a další aktuality v mzdové účtárně na začátku roku 2021.

Hlavnou témou webinára je rozsiahla novela Zákonníka práce, ktorú Národná rada SR prijme na začiatku februára 2021. Novela je účinná od 1. marca 2021.

Z noviniek si podrobne vysvetlíme nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov a zmeny pre domácku prácu a teleprácu.

Pozrieme sa aj na aktuálny stav projektu "Prvá pomoc plus" tak, aby ste získali čo najvyššie príspevky ako zamestnávatelia a ako SZČO.

Zopakujeme si aj kľúčové a problematické ustanovenia pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020.

Trvanie: 9:00 - 14:00, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Kapacita: obmedzený počet účastníkov na 1 webinár

Účastnícky poplatok: člen SOPK: 60 EUR + DPH = 72 EUR, nečlen: 70 EUR + DPH = 84 EUR

V cene je rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán) v elektronickej podobe pdf súboru.

Program:

1. Hlavná téma: Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021


- zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, vzor smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výška finančného príspevku, platenie daní a odvodov, exekúcie
- zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
- dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
- zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
- dohody študentov počas prázdnin
- ďalšie zmeny prijaté v 2. a 3. čítaní v NRSR

2. Projekt "Prvá pomoc plus" v jarných mesiacoch roka 2021

- aktuálny stav projektu, zmeny a upresnenia v roku 2021
- ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
- metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
- dobrovoľné poistenie, cesta k získaniu vyšších príspevkov pre SZČO

3. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

- rekapitulácia toho najdôležitejšieho + možnosť diskusie
- nezdaniteľné časti a daňové bonusy
- kedy si musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
- postup pri ročnom zúčtovaní, lehoty, tlačivá

4. Diskusia

- diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Uzávierka prihlášok: Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 2 dni pred konaním webinára.

Elektronická prihláška

Organizačný garant:
Katarína Martišková
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: katarina.martiskova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 23 834

Technické požiadavky a praktické tipy pre sledovanie webináru

 

Nejbližší výstavy a semináře