ZAP SR má nové vedení

  • 30.04.2015

Novým prezidentem Svazu automobilového průmyslu SR se stal prof. Juraj Sinay. Ve funkci vystřídal Jaroslava Holečka, který po 3 letech opouští vedoucí pozici a dále bude působit na pozici výkonného viceprezidenta. Spolu s novým prezidentem Valné shromáždění ZAP SR 22. dubna nanovo zvolilo i viceprezidenty, Výkonný výbor a Dozorčí radu ZAP SR.

Prof. Sinay k svojmu vymenovaniu povedal: „V rámci Zväzu automobilového priemyslu pôsobí veľmi kvalitný tím ľudí. Okrem novo vymenovaného vedenia sú to zástupcovia rôznych členských organizácií, ktorí fungujú v pracovných komisiách a pomáhajú napĺňať stanovené ciele. Rád by som zachoval kontinuitu vykonaného úsilia aj počas môjho mandátu. Verím, že efektívny a kvalitný automobilový priemysel je kľúčom ku konkurencieschopnej a prosperujúcej Slovenskej republike.“ Nový šéf zväzu predstavil 9 hlavných cieľov, ktoré nadväzujú na doterajšiu stratégiu. Novinkou je zameranie na podporu využitia alternatívnych zdrojov energie v automobilovom priemysle. Elektromobilita pritom bude, popri vede a výskume, priamo v gescii prezidenta.

Novým prezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR sa stal prof. Juraj Sinay (uprostred)

 

Viac informácií »

  • autor:
  • ZAP SR